A sikeresség karmája

A sikeresség karmája

“Az embernek sorsa által naponta
három esély is megadatik arra,
hogy mindent jobbra fordítson,
de kevesen vannak azok,
akik ezek közül legalább egyet
felhasználnak egész életükben.”

Minden ember összességében egyedi és megismételhetetlen: külseje, temperamentuma, jelleme, neveltetése, tehetsége meghatározzák gondolkodását, világnézetét, életmódját. Mindez meghatározza kapcsolatát az emberekkel, önmagával, életútját, sikerességét. Sokan megértik, hogy a siker nem egy egyszeri esemény az életükben, nem egy véletlen 100 millió forintos lottó nyeremény. Érthető, hogy, ha az ember nem tudatos, és nem tanult meg uralkodni önmagán, semekkora pénz nem hoz neki a boldogságot, és nem garantál neki sikert a továbbiakra. A sikeresség elsősorban az a képesség, hogy az ember minimális energia veszteséggel, optimális idő alatt képes elérni kitűzött célját. A sikeresség előfeltétele, hogy könnyedén, és helyesen érzékelje önmagát a jelenben, és elégedett legyen cselekedeteivel.1

A jelen pillanat alatt nem az élet nyüzsgését értjük, annak minden megnyilvánulásával. A jelen egyfajta tisztaság, valamiféle magasztosabb pillanata annak a mély szükségszerűségnek, amely minden ember lelkében ott lakozik. Természetesen a látszólagos könnyedség és egyszerűség mögött ott áll a láthatatlan, de óriási fáradozás, a kolosszális belső munka, és a cél felé irányuló meghatározott erőfeszítés. 2

Mit jelent a sikeresség? Miért elégedetlen az ember önmagával? Ez az érzés leggyakrabban a tevékenység befejezetlensége miatt jön létre. Ez az érzés fogva tartja az embert, nem engedi el, és akár akarja, akár nem, előre meghatározza további tetteit, cselekedeteit, meggátolja a kitörést az el nem végzett kötelezettségek zárt köréből, és nem engedi meg az új szintre való kijutást.

Az emberi pszichikum számára jellemző a dolgainak befejezésére irányuló ösztönös törekvés. Amikor az ember érzi, hogy valamilyen életszakasza sikeresen befejeződött, akkor lehetősége és energiája lesz arra, hogy valami teljesen új dologgal foglalkozzon. A befejezetlen dolgok karmikus programmá alakulnak, feszültséget hoznak létre, különböző problémákat generálnak, és ezért predesztinálják az új, kedvezőtlen körülményeket. Ha a dolgok már annyira elhanyagoltak, hogy már nem befejezhetőek, akkor ki kell elemezni a helyzetet, meg kell próbálni felismerni a hibákat, és megbocsátás révén el kell engedni őket magunktól. Kezdetben legalább gondolatban kérjen bocsánatot mindazoktól, akiknek valami közük volt a be nem fejezett dolgaihoz, meg kell bocsátania mindenkinek, aki a viselkedésével fájdalmat okozott Önnek, bocsássa meg önmagának is azt, hogy naiv volt, rosszul mérte fel saját erejét és lehetőségeit. Ígérje meg saját magának, hogy arra fog törekedni, hogy nem merül bele többé olyan kétes dolgokba, amelyeket nehéz lesz befejezni.3

Ha az ember, életének megváltoztatására irányuló többszöri próbálkozás után elgondolkodik azon, hogy valami nincs rendben vele, elgondolkozik azon, miféle karma irányítja életét, és megpróbál dolgozni azon, akkor szép lassan felszínre kerülnek a mélyen benne lévő, veleszületett programok, rejtett indítékok és a korábban fel nem ismert okok. És csak ekkor tanulja meg meglátni azt, hogy pszichikuma sokkal bonyolultabb, mint feltételezte. Fontos tényezők a szülők által átadott programok, amelyek meghatározzák az ember hajlandóságát egy sikeres életforgatókönyv kivitelezésére. Éppen ezek adják meg a gyereknek azt a pozitív vagy negatív élményt, amelyek a továbbiakban előnnyé vagy súlyos teherré válnak. Gyakran megesik, hogy a kevésbé boldog és sikeres emberek családjában a család tagjai sikertelen programot adnak egymásnak, fékezik egymást és megbénítják egymás cselekedeteit. Ők elégedetlenek az életükkel, ítélkeznek mások fölött, másokat vádolnak saját kudarcaikért, állandóan panaszkodnak a sorsukra. És bár az ilyen szülők is jót akarnak gyermekeiknek, meg akarják tanítani őket a nehézségek leküzdésére, a célok elérésére, de nem képesek erre, mivel maguk sem helyesen érzékelik a világot. Csak megtöbbszörözik a negatív tapasztalataikat. Fontos, hogy Ön ne foglalkozzon az önsajnálattal, és még inkább ne vádolja szüleit, tanítóit, hiszen az ember, ha akarja önmaga is képes sok mindent megváltoztatni, csak fel kell ismernie saját igazi igényeit, fejlesztenie kell pozitív gondolkodását és hatékonyabbá, céltudatosabbá kell tennie viselkedését. 4

Mivel kezdjen az az ember, aki mégis szeretné megérteni önmagát és az élet minőségét meghatározó sikeresség karmáját? A legegyszerűbb a jelenünk elemzésével kezdeni. Próbálja meghatározni, hogy karmikusan mennyire perspektivikus is Ön? Ez azt jelenti, hogy meg kell érteni, mennyire erősek Önben az olyan minőségek, mint a türelem, az összeszedettség, az önfegyelem, az új ismeretekre való törekvés, a célok tisztán látása és az az öröm, amelyet a cél eléréséért tett erőfeszítés okoz. Általában az emberekre két szélsőséges eset jellemző: vagy önmaga ajnározása, vagy önmaga földbe döngölése, és ez megzavarja a helyes önértékelést. Hasznos, ha önmagát időnként kielemzi, legjobb írásban, hogy jobban rendeződjenek gondolatai és kívülről megfelelően és őszintén megnézhesse önmagát. 5

A tragédia az, hogy az ember mintha csukott szemmel nézné, teljesen képtelen megérteni azt, hogy milyen helyzetben van: jó vagy rossz helyzetben van-e, milyen a belső és a külső helyzete a jelen pillanatban. Elégedett-e életével? Érez-e hálát a múltja és a jelene iránt, milyenek a tervei jövőjére vonatkozóan. Mivel rendelkezik a külső szinten abból, amiről korábban álmodott? Mennyire szereti a szakmáját, és milyen kilátások várnak rá az események adott irányú fejlődése mellett? Értékelje belső állapotát: milyen az önértékelése, van-e öröme az életben, milyen akarattal rendelkezik a nehézségek leküzdéséhez és a türelem megnyilvánításához? Készen áll-e arra, hogy tanuljon az élettől, vagy úgy gondolja, hogy az Ön számára már semmi új nem jöhet? Válaszainak kielemzése sok mindent feltár Önnek. 6

Az ezoterikus tanítások szerint az egyéni karma alapja az emberi mozgatórugókból és késztetésekből eredő karma, mert ezek következményei mindig a tettek. A késztetések vágyakat, emóciókat jelentenek, és gondolatokat, amelyek kiszolgálják ezeket a vágyakat. Egy keleti bölcsesség szerint «Az ember az, amivé válni akar». Néha az ember vágyai és tettei között óriási szakadék van. Ilyenkor a lélekben disszonancia, elégedetlenség keletkezik, amelyek nagyon fájdalmasan hatnak az ember életére. Fontos, hogy önmagunkat minden aspektusban megértsük, a vágyainkat, késztetéseinket éppúgy, mint a tetteinket, és törekedjünk a köztük levő harmónia elérésére. 7

Ahhoz, hogy megértse késztetései karmáját és kielemezze azt, fel kell idéznie gyermekkorát, törekvéseit, hogy mi vonzotta, mi érdekelte legjobban. Milyen ötletei és indíttatásai voltak a leggyakrabban, mire irányította az erejét? Mennyi akaraterőre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a céljait, és milyen érzelmek kisérték? Az akarat és a vágy a karma fontos aspektusai és a korai gyermekkorban elkezdenek már megnyilvánulni. Ma, amikor cselekszik, törekszik-e arra, hogy minél pontosabban felismerje annak a spontán késztetését, hogy mit akar? Megpróbálkozik-e azzal, hogy tudatosan irányítsa késztetéseit tudatosan állítson célt, minden erőfeszítésével kitartson a választott irány mellett, és megfelelően értékelje viselkedésének hatékonyságát? 8

Ahhoz, hogy megértse, hogy Ön miért lett olyan, amilyen, mélyebben kell a múltjával foglalkoznia, valamint törekedjen arra is, hogy megértse jelleme tulajdonságait. Fontos, hogy megfelelően értékelje önmagát és a megtörtént események okait mindenek előtt önmagában, a jellemében és világfelfogásában lássa. Próbálja meg megvizsgálni a mai életének valamelyik aspektusát. Vegye elő valamilyen eredményét vagy kudarcát, és próbáljon meg válaszolni arra a kérdésre, hogy miért történt ez meg? Kezdje a legfontosabb tényezőkkel, azzal, ami a legjobban örömére van, vagy leginkább nyugtalanítja. Idézze fel, milyen ok alakította ki valamelyik jelenbeli tulajdonságát. Próbálja meg felépíteni az okok láncolatát, mind a külső, mind a belső okokat belevéve, amelyek összefüggenek a világérzékelésével. Jobb, ha a gondolatokat írásban rögzíti. Az emlékek felidézésével az ember mélyen behatolhat a múltba és ezáltal az események teljes képe kibontakozik előtte. Képileg is feldolgozhatja múltját, felidézhet minél több körülményt, amelyek hatással voltak annak kialakulására és lökést adtak a következmények egész sorának. Meditálva merüljön a múltjába, újra átélheti az élet által adott tapasztalatot, és jusson el addig a határig, amely elválasztja attól, amire már nem is emlékszik. Ne értékeljen ki semmit, csak tekintse át a múltját. Úgy tekintse át, ahogy az elfelejtett könyvet szokták lapozni, nap nap után, évről évre, egyre tovább haladva az emlékeiben hátra fele kíséreljen meg eljutni az elsődleges benyomásig és érzékelésig, egészen az alapzatig, azokhoz az érzésekhez, amelyekkel ebbe a világba érkezett. Ne akadjon meg az egyes momentumokon, próbálja megőrizni az események folytonosságát és haladjon tovább és tovább. A meditációs tapasztalatokkal bíró ember bámulatos határig kiterjesztheti emlékezetét. 9

A tulajdon karmánkkal való munka mindig a múltunk negatív részével való munkát tételezi fel, amely, mint «Damoklész kardja» láthatatlanul ott lóg az ember feje fölött, nem ad bizonyosságot a fényes jövőre vonatkozóan, megfékezi a jelenben a fejlődését. Idézze fel, hogy a múlt milyen eseményei telítik meg a lelkét negatív emóciókkal? Van-e bűntudata, sértődöttsége, amelyeket még nem engedett el magától. Gondolkodjon el azon, nem fáradt-e attól, hogy ilyen terhet cipel életében? Fontos tisztázni a múltat, legyen önmaga igazi barátja és alakítsa át a negatív tapasztalatokat a sors értékes leckéivé, amelyek segítenek Önnek az önértékelés, önbizalom emelésében, és abban, hogy jobban bízzon a saját erejében és lehetőségeiben, valamint kilátásokat nyitnak az öröm és siker számára. Ne alakítsa át az elfogulatlan múltanalízist öninkvizíciós szeánsszá. Ne akadjon fenn a múlt egyes momentumain, ne süppedjen beléjük, mert a múlt egyes sötét epizódjaira való összpontosítás negatív energiát hoz létre és vonz be, amely a lelket kétségbeeséssel és pesszimizmussal tölti fel, és bevonhat még negatívabb körülményeket. Elemezve a múltját, ne felejtkezzen el a fő céljáról, a jelenről, őrizze meg a jövőbe való irányultságát, ez átkapcsolja Önt a pozitív energiára, erőt ad. Amikor a közeli múlttal dolgozik, legyen nyugodt és figyeljen az állapotára, ne engedje meg, hogy az emóciói fellobbanjanak. Jegyezze meg, mi az, ami különösen aggasztja, mivel kapcsolatos ez. Jobb írásban megcsinálni ezt a munkát is. Legyen önmaga gondos megfigyelője és kutatója. 10

A negatív múltjától való megszabadulásában az embert gyakran zavarja az, hogy nem érti meg tulajdon hibáinak természetét, éppen a karmája miatt, amely elfedi az igazságot mindaddig, amíg nem lesz képes megszabadulni a negatív programoktól. Gyakran előfordul, hogy különböző helyzetekben az ember újra és újra ugyanazokat a hibás cselekedeteket teszi meg. Az ilyesmi mind a magán szférában, mint a hivatalos szférában is megtörténik. Ha nem ismeri fel a negatív programot, az ember téves irányba halad, szenved, és nem érti, miért bünteti őt az élet. És csak a múltunk hibáinak felismerése szabadít fel minket azoktól a negatív programoktól, amelyek bekerültek a tudatalattinkba, és adja meg a lehetőségét arra, hogy jelentősen jobb irányba fordíthassuk az életünket. A hibás gondolkodástól és sikertelen működéstől való megszabadulásba segít a spirituális és pszichológiai irodalom olvasása, az életcéljairól való elmélkedés, a pszichológus szakember segítsége, ezekkel könnyebb lesz meglátnunk magunkat sok aspektusban. Ez egy nehéz út, de az arra irányuló teljes értékű kísérlet, hogy kielemezzük, megértsük, és elengedjük a múltunkat, előre visz minket. 11

Bármelyikünk sikerességének karmája közvetlenül attól függ, hogy mennyire céltudatosan törekszünk a jövőbe, miközben nem felejtjük a jelent. Minden ember álmodik valamiről, ami fontos számára és jelentőséggel bír az egész életét tekintve. De a tettekkel nem megerősített vágyálom, projektőrséggé, soha nem teljesülő, megvalósíthatatlan, minden reális alapot nélkülöző légvárrá, alakulhat, ha az embernek nincs világos elképzelése a további lépésekről, konkrét mai tetteiről, amelyeket a jövőbeni céloknak rendel alá. Olykor sok energia megy el üres beszélgetésekre, és csak beszélgetésekre! Az eredménnyel kapcsolatos túl nagy várakozás zavarja a figyelemösszpontosítást és zavarja a munkafolyamatot. Néha mindezeknek a zavaró tényezőknek a másik oldala az, hogy az ember nem kíván dolgozni a jelenben. A sikerességet nagyrészt a munka és az eredmény folyamatainak helyes megértése határozza meg. Minden eredményt át kell gondolni, meg kell tervezni, a tudatunkban kiépíteni. De, hogy ne ijedjünk meg az úttól és magától a munkától, belsőleg el kell távolodnunk a végcéltól, és teljesen merüljünk bele a cél elérésének folyamatába.

Természetesen, az igazi siker meghatározott munka befektetést tételez fel nem csak közvetlenül a kiválasztott dologba, de, mindenek előtt a személyiségünk fejlesztésébe. Ha az ember valóban sikeres akar lenni, a nehézségek és problémák nem állítják meg őt. Akarni annyi, mint képesnek lenni, ez pedig mindig feltételezi azt a képességet, hogy az akadályok ellenére képes a cél felé haladni.

Hogyan jobbíthatjuk a karmánkat, miközben a jelennel dolgozunk? Fontos, hogy elfogadjuk a jelent olyannak amilyen minden körülményével együtt. Ne hozzon létre negatív kisugárzást azzal, hogy szidja az életét, a munkáját, az Önhöz közelálló embereket, és azokat, akivel Ön így vagy úgy kapcsolatba kerül, ne ítélkezzen fölöttük. Mindig találhat túlságosan is sok indokot az elégedetlenségre, elég, ha csak elkezdi. Tartsa emlékezetében, hogy az állapotunkat mindenek előtt mi magunk hozzuk létre a hozzáállásunkkal, vagyis a gondolkodásunkkal, pszichológiai ráhangoltságunkkal, tetteinkkel. Mindig megadatik nekünk a választás, és amíg nem tanuljuk meg az Teremtő iránti hálaérzés megtapasztalását minden lehetőségért, amíg nem tanuljuk meg elismeréssel illetni a jelent, elfogadni azt, nem leszünk képesek sikeresen haladni az életünkben tovább.

Természetesen, el kell, gondolkodjunk azon, hogy min akarunk javítani jelen éltünkben. Mi az, ami fontos nekünk, mi az, amit szeretnénk? Az anyagi-hétköznapi élet feltételeinek javulását, pénzügyi lehetőségeket, új alkotói tervek megvalósítását, szakmai növekedést, a családon belüli kapcsolatok javítását – ezek mind fontos aspektusai az életnek minden ember számára. Annak világos megértése, hogy mivel kell foglalkozni a jelenben, a meghatározott irányba való haladására vonatkozó világos döntés meghozása már pozitív irányába változtatja a helyzetet. «Legyen itt és most» – ez azt jelenti, hogy tartsa a tudatát éber állapotban, ne feledkezzen meg magáról és kérdezze meg magától: «Mit kell tennem most? Mit vár tőlem az élet? Mi az, ami szükséges a fejlődésemhez, a céljaim megvalósítására, a sikeresség elérésére?»

Hogy minden sikerüljön, ami szükséges, fontos, hogy megtanuljuk az erőfeszítéseinket a helyes irányba fordítani. Maga a siker persze, a kedvező külső körülményektől is függ, de, mindenek előtt, a mi belső állapotunktól, a szándékainktól, pozitív világérzékelésünktől, nemcsak életbeli, de szellemi értékeinktől, a harmóniára és a Magasabbrendű Isteni életértelemre vonatkozó orientáltságunktól. A magasabb rendű programok, az ember veleszületett programjai – ilyen a lelkiismeret programja, a szellem programja, amely az alkotó pozitív belső potenciálban, az önismeretre való törekvésben és az önfejlesztésben, a magas szintű spirituális individualitás kibontakozásában fejeződik ki, ez a Teremtő, az élet, az emberek felé irányuló szeretet. A kezdeményezések megvalósításánál törekedjen azok szellemi értékeken keresztül történő megértésére. Az Isten, az élet Teremtője, a Magasabb rendű erők felé fordulás, a hála kifejezésével és az áldásra vonatkozó kéréssel, meghozza az életünkbe a magasabb szintű energiát, megadja nekünk a védelem érzését és bizonyosságot a sikerben.

Dr. Parusova Natalia

Vélemény, hozzászólás?