A PÉNZ ÉS A KARMA

A PÉNZ ÉS A KARMA

Még a közgazdászok is elismerik, hogy a pénz több mint személytelen csereeszköz. A pénz szakrális értelmet hordoz magában, és megszemélyesíthet jót, és rosszat egyaránt. Pont a pénz titkos értelme az, ami óriási hatással van gazdasági beállítottságunkra. Az emberek számára a pénz sajátos értelemmel bír. A pénz általános ekvivalense az illúzió: a bűnös úton szerzett pénzt nem arra költik el, mint amire a becsületesen megszerzett pénzt fordítanák, és a Lottó nyeremény sem ugyanazt jelenti, mint ha pénzt kapnánk kölcsön, vagy ajándékba, vagy örökölnénk a hozzánk közelálló rokonoktól.

A pénz mindig is hordozott magában valami misztikust. A pénz képes behatolni személyiségünk legmélyebb rétegeibe és felébreszteni legkülönbözőbb indulatainkat és érzéseinket: kapzsiságot, bőkezűséget, irigységet, félelmet, elégedettséget, nyugalmat, féltékenységet, gyűlöletet, magabiztosságot, sikeresség érzését. Az emberek többsége naivan tökéletesen meg van győződve arról, hogy elegendő mennyiségű pénzzel sok problémája megoldható lesz.

A gazdagság felhalmozásának motivációja más és más lehet. Például a helyzet és környezet fölötti biztos kontrol elérése. Vagy, ha a cél a hatalom birtoklása, ez esetben a motiváció lehet a másoktól való függetlenség. Motiváció lehet, hogy a megtakarításból eredő jövedelem révén az ember pénzügyileg bebiztosítsa magát. Vagy presztízsre tegyen szert azáltal, hogy demonstrálja a környezetének a felhalmozás tényét, amely mesterségbeli professzionalizmusát, sikereit, a pénzzel való ügyes bánásmódját igazolja. Ezoterikus szemszögből nézve, a pénz a planetáris energia egyik fajtája. Az energia nem a bankjegyekben van. A pénz valami olyan, mint az a csatorna, áramlat, amelyen keresztül energia árad. A pénz a befektetés ellenértéke: az energia, az erőfeszítés egy csererendszerbeli ellenszolgáltatása. Ha nem fektetünk be semmit, a pénz nem jön, vagy ha jön is, nem hosszú időre.

Sok ember tudata korlátozódik szűk anyagi célokra, azért törnek sokan hatalomra. De ha ez a hatalom nem lesz megerősítve pénzzel, akkor nem lesz teljes. A nők többsége párt keresve a gazdag férfiakat részesíti előnyben, akik anyagi biztonságot nyújtanak. A férfiak pontosan a pénz révén biztosítják maguknak a nő fölötti hatalmukat, ezzel biztosítják a maguk számára a kényelmet és a stabilitást.

Köztudott, hogy boldogság nem vehető meg pénzért, de a pénzhez való helyes hozzáállás jelentősen megnöveli az ember potenciálját, az anyagi lehetőségeit. Pénzért lehet kapni egy jó házat, modern, szép autót, divatos ruhát, iskolai oktatást, pénzért megengedhetünk magunknak mindenfele élvezetet, utazást stb. Van, amit nem kaphatunk meg pénzért: ilyen a körülöttünk lévő emberek szeretete, az egészség, bár pénzzel az embernek több esélye van megőrizni egészségét. A szellemi fejlődés sem vehető meg. A legfontosabb, amit a pénz megad: a világ fölötti hatalom, ami a célok megvalósításának lehetőségét jelenti. Csak meg kell határozni, mi olyan hiányzik, amit meg lehet venni pénzért. Sajnos messze nem minden ember tudja, mit tegyen ahhoz, hogy megváltoztassa helyzetét. A pénz csak eszköz az elgondolások megvalósítására és nem fordítva. Ha az ember megérti saját igazi igényeit, megtanulja uralni önmagát, képes lesz bölcs vezetőjévé válni saját világának és a külső világnak.

Megvalósíthatjuk-e lehetőségeinket, érhetünk-e el sikert pénz nélkül? Nem a szeretet és egyenlőség ideális terében élünk, hanem társadalmi közegben. Bármilyen szellemi célt tűzünk is magunk elé, bármilyen alkotói potenciállal is rendelkezünk, kénytelenek vagyunk a pénzre gondolni, hogy teljesebb mértékben megvalósíthassuk önmagunkat és a tehetségünket. A nyomor minden foka mindig megalázza az embert és korlátozza a lehetőségeit. Világunkban mindennek megvan a maga mértéke, korlátai. Éppen azért nem lehet mindenki gazdag vagy szegény. Van, akinek több pénze van, van, akinek kevesebb. A gazdag emberek nem mindig boldogabbak, sikeresebbek, egészségesebbek, mint a szegény emberek, vagy mint azok, akik közepesen jómódúak. A gazdagság és a siker ára gyakran nagy: felborult egészség, lelki üresség, csalódás.

A siker fogalma nemcsak egy belső állapotot takar, de egyben jelzi a környezet elismerését is, ami mindannak szól, amivel foglalkozik, amit az ember nemcsak saját maga számára végez, hanem a társadalom számára, a többi ember számára is. A gazdagság, a siker – hírnév, elismerés, általános tisztelet. Hogyan viszonyulnak általában a koldushoz? Nem kapnak elismerést, senki sem törekszik beszélgetni velük, csak sajnálatot váltanak ki. Ha az ember belső és külső harmóniára törekszik, el kell ismerje, hogy a pénz mindig a siker fontos összetevője. A pénz a függetlenség, önállóság érzését adja, már csak ezért is értékelnünk kell, és nem elfordulni tőle, mint valami gonosztól.

Nagyon fontos a szellemi és anyagi létünk arányait megérteni és meg kell tanulni helyrehozni a gyenge oldalunkat! Nagyon fontos meghatározni, hogy milyen pénz mennyiségre van szükségünk ahhoz, hogy sikeres embernek tartsuk magunkat, hogy kielégítsük alapigényeinket, és legyen anyagi eszközünk a továbbfejlődésre is. Az anyagi igények nagyon magasra törhetnek, ám, ha nem rendelkezik megfelelő iskolázottsággal, nincs szakmája, akkor csökkentse igényeit, válasszon elérhetőbb célokat, hogy később ne szenvedjen elképzeléseitől.

Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy a meggazdagodás vágya milyen hatással van a sorsra, a karmára? Jegyezzen meg egy egyszerű igazságot.: minden attól függ, milyen fokon kötődik az ember a pénzhez, vagy valami máshoz. Ha az ember túlzott jelentőséget tulajdonít valaminek, akkor ez mindig megnyilvánul a karmájában. A meggazdagodás vágya normális, még ha nem is a legmagasabb rendű dolog, és mindaddig nem zavarja az embert a fejlődésben, amíg nem fed el minden egyebet, nem válik öncélúvá, és nem válik fanatizmussá. A pénz akkor válik ártalmassá, ha bálvánnyá válik és elfoglalja Isten helyét a tudatban. Ez az, ami negatív karmát hoz létre.

Minden normális embert érdekel, hogy lesz-e elég pénze, lehet-e több pénze vagy sem. Gyakran fordulnak ilyen kérdésekkel asztrológushoz, jósnőkhöz, tanácskoznak pszichológusokkal. De az ember képes maga is kielemezgetni tulajdon életét és meggazdagodására vonatkozóan kialakíthatja saját prognózisát. Mindenekelőtt ki kell jelentenünk, hogy minden embernek meg van a saját karmikus kapcsolata a pénzhez. Érdemes elgondolkodnia ezen és felidézni közelmúltját. Ha eddig vészes pénzhiánya volt, és nem készül megváltoztatni életmódját, gondolkodását, a tevékenységei fajtáját, aktivitását, növelni vállalkozó kedvét, aligha várható, hogy a pénz vízesésszerűen hulljon majd Önre. Persze ábrándozhat jövőjéről, elképzelheti, hogy szép háza van a Földközi Tenger partján, bizonygathatja magának, de ésszerűbb lenne, ha jelenlegi életszínvonalát is alapul véve kezdene el gondolkodni arról az életszínvonalról, amelyet szeretne magának. Biztonságosabb az emelkedés a szociális lépcsőn, ha nem ugrásszerűen, hanem fokozatosan, egyszerre egy vagy két lépcsőfokot halad.

Ha változást szeretne életében, ne felejtkezzen el arról, hogy semmi sem változik magától, ahhoz szándék, és meghatározott erőkifejtés szükséges. Annak okait pedig, hogy életében miért nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné, ne a külső körülményekben keresse, hanem mindenekelőtt önmagában, jellemének sajátosságaiban és saját élethez való viszonyulásában.

A pénz a sikeresség energiájának megnyilvánulása. Szabály, hogy a pénz nem véletlenül jön az emberhez. A természetben, a Világmindenségben léteznek az energia vonzásának működésére vonatkozó törvények. A legerősebb vonzalom a szeretet. Aki megveti és nem tiszteli a pénzt, azt a pénz elkerüli, kölcsönös az ellenszenv. A pénz szeretete művészet. Ez nem a pénz elköltésének szeretetét jelenti. A pénz szeretete ezoterikus szemszögből nézve a pénz tisztelete, értékének megértése, vágy arra, hogy megdolgozzon a pénzért és a szükséges szinten tartsa pénzügyi potenciálját. A karma törvénye szerint pozitívan kell viszonyulni a pénzhez, de emellett nem szabad, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítson neki. A jómódú ember segítsen más embereknek a pénzkeresésben, vagy támogassa őket anyagilag, amennyire ez lehetséges számára. A karma törvényei szerint az ember ne csak úgy költekezzen, hanem pénzét saját fejlődését segítő pozitív programokra költse. És akkor a pénz visszatér. A bibliai hagyomány azt tanácsolja, hogy a keresett pénz egy tizedét ajánlja fel a világ megsegítésére. Ha a gyakorlati vagy tudományos tevékenységgel foglalkozó ember a személyiségénél nagyobb célhoz kapcsolódik, akkor a munkájával erősebb energiákhoz kapcsolódik és számíthat Magasabb rendű erők támogatására.

Létezik a „piszkos pénz” fogalma. Az olyan pénzről beszélnek így, amelyet kétes úton, etikai szemszögből nézve nem becsületes módon szereztek meg. A Kali yuga (sötét kor) időszakában a karma nagyon gyorsan beteljesül és a negatív energiák is elég gyorsan visszatérnek az emberhez. Ez különböző formákban fejeződik ki: az egészség elvesztése, a munka elvesztése, váratlan sorscsapás. Fontos, hogy meggazdagodásunk érdekében ne okozzuk se fájdalmat, se szenvedést másoknak.

A pénz ahhoz az emberhez jön, aki képes magához vonzani azt a finom szinten. A pénz leggyakrabban a többi emberen keresztül vezető különféle utakon jön. Éppen ezért az a tudás, hogy hogyan vonzzuk magunkhoz pénzt, az egyben annak tudása, hogy hogyan vegyük körbe magunkat olyan emberekkel, akiknek közük van a pénzhez. Persze nem érdemes csak azért kapcsolatba kerülni egy emberrel, mert pénze van. De ki kell értékelni kapcsolataink körét ebből a szempontból. Általában pénzt akkor keres az ember, ha helyesen orientált a tevékenysége, ha a külvilággal való kapcsolatai aktívak, és ezt akaratának, célirányultságának, összeszedettségének köszönheti.

Tanuljuk meg ezeket, a minőségeket, és törekedjünk ezek betartására. Gyakran előfordul, hogy az ember új lehetőségeket vonz magához, miután bekerült egy tevékeny, perspektivikus ember környezetébe. De ahhoz, hogy sikeres, jómódú emberekkel kommunikáljon, az ember maga is érdekes kell legyen, új információt kell hordozzon, érdekelt kell legyen a kölcsönösen előnyös együttműködésben. Nem éri meg kapcsolatba kerülni azokkal, vagy jelentőséget tulajdonítani azok véleményének, akik kételkednek az Ön erejében és lehetőségeiben, ne engedje, hogy a véleményük hasson Önre.

A pénz könnyebben megjelenik azoknál, akik professzionálisak és gyorsan tájékozódnak a munka piacán. Ismernie kell saját kepésségeit, és előnyösen kell tudnia eladni azokat. Minél több szakmával rendelkezik az ember, minél nagyobb tökéletességet ér el több szakmában, annál több az esélye, hogy sikeres legyen. Továbbá a képességei és szakmái aktuálisak kell legyenek, kell, hogy igény legyen rájuk a mai társadalomban. Törekedjen rugalmasságra, legyen mobilis, és mindig a társadalom igényei szerint válassza meg foglalkozását, ne vezesse elfogultság.

A gazdagság azokhoz az emberekhez jön, akik képesek maguk köré szervezni a pénzügyi áramlatokat. Gyakran magasabb azok jövedelme, akik képesek megszervezni valamilyen munkát, mint azoké, akik végrehajtják. Érdemes elgondolkodni azon: melyik szerepkörben érzi magát jobban és magabiztosabbnak, a végrehajtó vagy a szervező szerepében? Attól függően építse cselekedeteinek további taktikáját, hogy mit választ: keressen magának egy jó munkaadót, aki érdemei szerint megfizeti, vagy kezdjen önmaga is szervezői tevékenységbe.

A pénzáramlatok vonzásának alapja az a képesség, hogy helyesen és pozitívan gondolkodjon, és aktívan tevékenykedjen. Feltétlenül kell kiépíteni egy stratégiai tervet, meg kell jelölni a célokat és hozzá kell látni a megvalósításukhoz. Álljon készen a kitartó munkára, de anélkül, hogy károsodjon a pszichikuma és az egészsége. Mindezt gondolja jól át, hiszen ez nemcsak egy napra vagy egy hónapra, hanem az egész élet taktikájára vonatkozik. Legyen meg a szándéka, tanulja meg a gondolkodást, a tervezést, új ötletek felvetését, a kezdeményezést, és lelje kedvét abban, hogy a megfelelő irányba fordítja idejét és energiáját. Továbbá fontos, hogy megtalálja az egyensúlyt aközött, hogy a céljaihoz mekkora pénzmennyiség szükséges, és Ön mire képes, mi tetszik Önnek, és mi az, amit szívesen tesz. Ne számítson arra, hogy elgondolásai magától megvalósulnak: mindez meghatározott erőfeszítésbe kerül, stratégiai terv nélkül pedig minden erőfeszítés hiába valónak bizonyulhat. Ez a kulcs a sikerhez és az anyagi jóléthez.

Nem elég sok munkát akarni, ahhoz szükség van erőre is. Törekedjen arra, hogy ne pazarolja az energiáját olyan egyéb dolgokra, amelyek nem a siker felé vezetik Önt. Gondolkodjon el és idézze fel, hogy melyek a zavaró, perspektívát nélkülöző foglalatosságok, dolgok, kapcsolatok, felesleges telefonbeszélgetések – mindezek zavaróak a sikerhez vezető úton, negatív lelki állapotot hoznak létre, idővesztést okoznak, el kell hagyni őket, ki kell hagyni őket az életéből. A légzésgyakorlatok, meditáció, jóga foglakozások, chi kung, és más ősi keleti praktikák elősegítik saját belső tartalékainak megerősítését. Ez a szellemi energia és a magasabb rendű erők támogatása az energia kifogyhatatlan forrásává lesz, ha az ember képes alkotó módon hozzáállni munkájához, és hasznossá válik az emberek és a társadalom számára.

Dr Pаrusova Natalia

Vélemény, hozzászólás?