A Siker Kulcsai

A Siker Kulcsai

Sokan álmodoznak arról, hogy boldogok és gazdagok lesznek, miközben összevisszaság van az életükben. Nem ismerik fel az igényeiket és sok megoldatlan problémával küzdenek. Az emberek többsége hajlamos sorsa rovására írni életének történéseit vagy a körülmények alakulásával magyarázni azokat. Gyakran az emberek a tudatalattijuk „csapdájába” kerülnek, amelyből nem képesek kimászni vagy csak nagy erő és idő ráfordításával kerülnek ki. Sok ember igen fáradtnak érzi magát, minden reményét elveszítette a jobb jövőjében. Mit jelent ez? Karma?

Ha olyan fogalmat említünk, mint a karma, akkor olyan életbeli helyzetekre gondolunk, amelyek meghatározott törvényeknek vannak alárendelve. Mindaz, amit teszünk, amiről beszélünk, amire gondolunk, amire törekszünk, a karmánk következménye és egyben alakulásának folyamata is. A világ minden pillanata, az idő minden pillanata, amelybe mi mindannyian belemerülünk, telítve van ezekkel a karmikus impulzusokkal. Minden egyes ok meghatározott következményhez vezet. Minden következmény pedig valamilyen oknak az eredménye. De az embernek megadatott a szabad akarat, ami Isten nagylelkű adománya. Nem kell félni a karmától, hiszen ez mindenek előtt az egyensúly törvénye. Ne felejtsük el, hogy a karma törvénye nem csak cselekedeteinket hatja át, de a gondolatainkat és az érzéseinket is. Az emberben óriási tartalékok rejlenek, de gyakran nem törekszik felhasználni és fejleszteni azokat és akkor a karma negatív módon kezd működni, problémákhoz és betegséghez vezet.

Hogyan érjük el a kívánt eredményt, hogyan tanuljunk szenvedés nélkül élni, és anélkül, hogy áldozatnak éreznénk magunkat? Ehhez tudásra van szükség. Nem mindenki érti, hogy a tudás mindössze csak eszköz, amely ügyetlen vagy lusta kézben hasztalan. Ez egy egyedülálló eszköz, csak annak a kezében képes csodákra, aki tudja, hogy hogyan bánjon vele. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt és megvalósítsuk az álmainkat, határozzuk el magunkat arra, hogy elérjük azt, amit kívánunk.

Mit jelent a siker? És mit jelent a sikertelenség? Bizonyára mindenki egyet ért abban, hogy a siker nem egyszerűen egy tény a konkrét ember életében. Nyerni néhány millió forintot a Totón vagy a Lottón nem hoz fordulópontot az életben, ha az ember még nem képes uralni magát. Hiszen az ember könnyen elkölti ezt a pénzt rövid idő alatt, vagy örömében elissza és, ha a volán mellé ül ittas állapotban, karambolozhat, elveszítheti az egészségét vagy életét is. Férjhez menni egy milliomoshoz nem garantálja a sikert, ha az ember nem tudja felhasználni ezt az esélyt arra, hogy személyiségében fejlődjön, fejlessze tudatát. A szerencse még messze nem jelenti a sikert az életben. Sok ember elfelejtkezik arról, hogy a szerencse valójában csupán egy kedvező esély, amelyet ügyesen kell felhasználni.

Mit nevezhetünk sikernek az életünkben? Gondolják át az életük alapszféráit – munka, magánélet – amelyek nemcsak az élvezeteket foglalják magukban, de a közelálló emberekkel való kapcsolatok szféráját is, testi és lelki egészséget is. Bizonyára nehéz lesz meghatározni a személyre szóló siker definícióját valamely életterületen. Éppen ezért nem csodálkozhatunk azon, ha valami nem sikerül az embereknél, hisz ők maguk sem tudják, hogy hová és milyen céllal mennek, és mit szeretnének kapni. Ahhoz, hogy valaminek neki kezdjünk, mindenekelőtt szükség van célokra. Az igazi sikerhez fontos, hogy ez a siker teljes legyen. A félsiker nem lehet igazi siker. Az egy olyan szép érett alma lenne, amelyben egy kukac helyezkedett el, és az a legjobb gyümölcs izét is megmérgezheti. Gondolják el, hogy lehet-e sikeresnek tartani az olyan pénzügyi sikereket elérő embert, aki emellett allergiás vagy migrénes rohamoktól szenved? Vagy azt a pályafutásának csúcsát elérő embert, akit kínoznak a gondolatai, mert a fia drogfüggővé vált? Világos, hogy a siker nem lehet egyoldalú. Ahhoz, hogy a siker teljes legyen és az ember lelke örüljön, az élet minden területe – egészsége, lelki állapota, kapcsolatai, viszonyai, pénzügyi jóléte, önértékelése – harmóniában kell legyen. Ha az embert nem elégíti ki a foglalkozása, az anyagi helyzete, magánélete, szociális helyzete, környezete, szellemi szintje, akkor, még ha meg is kap valamit az élettől, jelleméből kifolyólag nem lesz képes értékelni a jót az életében, egyszerűen nem lesz sikeres – nem jó helyen keresi a boldogságát. Az igazi siker része az ember lénye mélyéből fakadó belső elégedettség, az önmagunkba és lehetőségeinkbe vetett bizalom.

Mi a sikertelenség? Van néhány sikeresnek tűnő tevékenység fajta, amely negatív következményeket vált ki. Így például a társadalmi helyzet másnak láttathatja (álcázhatja) és helyettesítheti az embert. Lehet, hogy sikeresen betölt valamilyen magas tisztséget egy fontos intézményben, de ha megváltozik a vezetőség az emberünk már senki, egyszerűen munkanélküli. A mások rovására létrejött siker is csak addig áll fenn, amíg egy másik, nála agresszívebb vagy ármányban járatosabb ember rafináltan be nem csapja őt. A mások szerencsétlenségére, megalázására, megijesztésére, megvetésére, mások igényeinek mellőzésére épült siker nem biztosítja a harmonikus sikert. A lelkiismeret furdalás, a bűntudat, a gyűlölet és félelem, az abszolút magány folyamatos érzése nem segíti elő a lelki egyensúlyt és a boldogságot, ami azt jelenti, hogy igazi siker ezekkel együtt nem lehetséges.

Néha a siker elérése érdekében az ember kora reggeltől késő éjszakáig dolgozik, távol tartva magát az örömöktől. A sikerért lemond a pihenésről, szórakozásról, kulturális életről. Mindezt az ambíciói miatt. Az eredmény: a szervezet túlzott feszültsége, gyakori betegségek. Az ilyen siker értéke szintén kétséges.

Hogyan értékeljük a siker fokát. Erik Bern, a nagyszerű pszichológus és író hipotézise szerint minden emberben egyszerre 3 alap alszemélyiség lakozik: a Gyermek, a Szülő és a Felnőtt. Az egyik alszemélyiség szabály szerint dominál és meghatározza az ember gondolkodására és viselkedésére jellemző tulajdonságait. Az ember életcéljait általában szülői programozás alapján jelöli meg, de a végleges döntést az ö Felnőtt alszemélyisége hozza meg. Ez azt jelenti, hogy az ember maga is felállíthatja azt a mércét, amelyet el akar érni az életében. Természetesen, minél alacsonyabbra van beállítva a mércéje, annál könnyebb a győzelem. Igaz, ebben az esetben meg is kell győzni magunkat arról, hogy az ilyen győzelem tiszteletre méltó. Éppen ezért minden ember, a lehetőségeiből, ambícióiból, szülői programból kiindulva, már kora gyermek korában kiválasztja magának azt az életmagaslatot, amelynek elfoglalására készül. Bár az élet folyamán történnek meghatározott korrekciók a föltett mércében, a szintje elvileg nem változik. Az egyik ember már kis korától elnök akar lenni, a másiknak megfelel a fodrász szerepkör, a hármadik már biztos abban, hogy semmi érdekes nem fog történni az életében. Mindenkinek joga, hogy szíve szerint válasszon, és az értékelést is maga fogja elvégezni a saját maga által felállított szabvány szerint. A siker kritériumai jórészt belülről jönnek, de a külső értékelés is igen fontos szerepet játszik, különösen, ha az ember befolyásolható és környezetének véleménye alapján tájékozódik.

Ahogy Erik Bern mondta: minden emberben ott lakozik a gyermek, amely kíváncsi, élénk és közvetlen. Egyes embereknél ezek a jellemvonások egész életen át maradnak, másoknál eltűnnek, elbújnak, helyet adnak a körültekintő megfontolt, sok mindenben kiszámítható Felnőttnek. Tudják, mi a különbség a gyermek és a felnőtt világszemlélet között? Három fontos tulajdonság: a megismerés öröme, a játék öröme és az élet tényének öröme. A felnőttek gyakran elfelejtik, hogy, mit jelent a közvetlenség és az élénkség, amik az életörömöt és rácsodálkozást jelentik. Természetesen a felnőttek oly sokat tudnak, és oly bölcsek, de a bölcsességükkel és a tudásukkal együtt fáradtságban és unalomban is részesülnek. Milyen kapcsolat van a gyermeki látásmód és siker között? Nagyon nagyon jelentős, hiszen a gyermeki látásmód kreativitást, találékonyságot, folyamatos jó hangulatot, állandó tanulást ad, ami azt jelenti, hogy szüntelenül tágíthatjuk a tudatunkat, fejlődhetünk személyiségileg.

Fontos hogy megértsük, hogy a siker egy kutatási folyamat és mindig valami új dolog feltárása. Ez azt jelenti, hogy a sikerhez vezető út nem feltétlenül rózsaszirmokkal van borítva. Azok, akik ezen az úton járnak, készüljenek fel arra, hogy hozzá nem értésük miatt problémákkal, sőt kudarcokkal találkoznak, veszteségeket szenvednek, és időnként keserűséget érezhetnek. Az a lényeg, hogy ne felejtsük el, hogy bármilyen is lesz a kudarc, az az életünkben mindössze csak egy epizód lesz. Egyáltalán nem kell azonosítni magunkat a kudarccal. Egyszerűen szedjünk össze magunkat és készüljünk fel a következő eseményre. Törekedjünk arra, hogy maximális nyereséget húzzunk ki abból, amit előkészített számunkra az élet. Persze gondolhatunk úgy a kellemetlenségekre, mint valami nagyon rosszra, de felfoghatjuk úgy is, mint ritka lehetőséget arra, hogy megálljuk és körülnézzük. Amikor valami nem sikerül, akkor az ember bekerül a balszerencse „fekete sávjába”. Ilyenkor lehetősége van arra, hogy figyelmét valami más dologra fordítsa, olyanra, ami korában kiesett a látóköréből, de most elvezetheti őt új és igen produktív gondolatokhoz. Arról van szó, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz az eseményekhez, amelyek megtörténnek az életünkben: úgy tekintjük-e, mint rossz, vagy, mint egy értékes tapasztalat. Hogyan látjuk magunkat: mint áldozat vagy, mint a helyzet ura. És ez a principális különbség megkülönbözteti a peches embert és a sikerembert. A sikerhez vezető úton az alapvető akadályok az emberben vannak: ez a lustaság, az önbizalomhiány, a félelem, a nyugtalanság, a közömbösség, a fáradtság.

Természetes, hogy a sikerhez vezető út nem egyszerű és a cél meghatározásával, munkával és erőfeszítéssel kezdődik. Ha helyesen választottuk meg a célt, akkor helyes stratégiával, az erőfeszítések tervszerű befektetésével a cél feltétlenül realizálódik.

Dr. Parusova Natalia

Vélemény, hozzászólás?