A SZÜLETÉS EREJE (folytatás)

A SZÜLETÉS EREJE (folytatás)

(folytatás)

Bizonyos kétjegyű számok külön figyelmet igényelnek: ezek a 11 és a 22. Uralkodó számoknak hívják őket, mivel a többi számnál nagyobb potenciállal bírnak. Az ilyen számokkal rendelkező emberek nagyon energikusak, a gyakorlati feladótokban nehézkesek, időre és jelentős erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy megismerhessük a lényegüket.

Az Uralkodó számok jelentése

11 – Kulcsszava: ihlet. Ez a szám a 2-es szám erősebb változata és annak több jellemzőjével bír. Ez azt jelenti, hogy az ezzel a számmal rendelkező emberektől sok minden várható. A figyelem középpontjában vannak, szembeötlők mindenki számára. Rendkívüli energiatartalékkal és nagyszerű intuícióval rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok az egyik oldalról erőt biztosítanak, a másik oldalról emocionális instabilitást jelentenek számukra. Eszméikhez, ötleteikhez, megértésükhöz olyan úton jutnak el, amelynek semmi köze a racionális gondolkodáshoz. Ezeknek, az embereknek jó képességük van új dolgok felfedezéséhez. Néha úgy tűnik, mintha a 11-es számmal rendelkező emberek a fejlődésükben gátoltak lennének. Aztán mindig kiderül, hogy sokkal többre képesek, mint a hétköznapi emberek. Az igazi siker csak 35-45 éves korukra jön el számukra.

Ezek az emberek mindig túl sokat várnak el önmaguktól, éppen ezért csalódottságot éreznek. Lehetnek kevéssé gyakorlatiasak, álmodozóak, elvontak. Az Életerő 11-es számával rendelkező emberek türelmesek és képesek az együttműködésre, jól érzik magukat a közösségben, van humorérzékük, de nagyon érzékenyek a stresszre, ezért hajlamosak a depresszív hangulatra.

A 11-es szám negatív aspektusai az önmagukban való kételkedés, tisztességtelenség, céltalanság, közönyösség, önzés.

Az ember, maga is felismeri, hogy ez az ő száma vagy nem, amikor az működésbe lép. Nem kell forszírozni a vibrációit. Ha ezek a vibrációk nem felelnek meg az Ön életének, forduljon a 2-es számhoz.. Soha sem kell alkalmazkodni az Uralkodó számhoz. Ne felejtse el, hogy az Ön számára mindig van egy alternatív megoldás.

22 – Kulcsszava: egyetemesség. A leghatalmasabb és leginkább sokat ígérő minden Életszám közül. Ez azt jelenti, hogy az élet az ilyen emberek számára rendkívüli (szélsőséges) változatokat ajánl: ragyogó elme, nagy dolgok véghez vitele, vagy abszolút tudatlanság és önmaga fenntartásának képtelensége. Az ilyen emberek ereje különös sajátossággal bír. Ez az erő a nagyszerű eszméknek és perspektíváknak az emberek egyesítése és lelkesítése révén, azaz a közösség erőfeszítéseinek felhasználásával történő megvalósításának képességében nyilvánul meg, Az Életcél – az álmok megvalósítása. Az ilyen emberek szívesen gondolkodnak nagyszabású elképzelésekben. Nemcsak az eszme előnyeit és potenciálját képesek meglátni, hanem a megvalósítás gyakorlati útját is.

A 22-es szám negatív aspektusai: ambiciózus, nyugtalanság, lustaság mentális rendezetlenség, hencegés, a más emberek fölötti túlzásba vitt kontrol, egyik végletből a másikba esés.

A numerológia egy ősi princípiumra épül, amely magában foglalja azt, hogy minden ember egy szellemi lény, vagy lélek, amely a Földön sokszor testet ölt, fokozatosan fejlődik, egyre jobban felhalmozva a szükséges tudást, bölcsességet. Sajnos az ember a földi élete folyamán sok hibát vét, sok helytelen döntést hoz. Néha visszaél a sors ajándékaival, amelyeket a lelke a pozitív cselekedeteivel érdemelt ki. Ahhoz, hogy megszüntesse a korábban felhalmozott hibák következményeit, az embernek meghatározott kötelezettségeket kell felvállalnia jelen élete folyamán. A Numerológiában a korábban vétett hibák terhét, és az ezektől, a terhektől való megszabadulást karmikus adóságnak nevezik.

A karmikus adóság jelenlétére utaló számok: 13, 14, 16, 19. Hogy ha ezek a számok a születési dátumban, az Életerő Számában, vagy az ember életének különböző ciklusaiban vannak, akkor ezek a számok óriási jelentőséggel bírnak. A karmikus adóság minden számának személyre szóló egyedi jellemzői és a leküzdésükhöz személyre szóló nehézségeik vannak.
A karmikus adóság számai.

A 13-as szám karmikus adósága. Az ezzel a számmal rendelkező embernek kitartóan kell dolgoznia élete minden feladatának teljesítésén. Az útján újabb és újabb akadályokba ütközhet, emiatt a 13-as számmal bíró embereket eluralja a negatívizmus és a lustaság. Fontos, hogy ne essen kétségbe, és ne felejtse el, hogy minden erőfeszítésnek meg lesz az eredménye, és a siker mindig elérhető. Kijelenthetjük, hogy sok ezzel a karmikus számmal rendelkező ember képes kitartóan dolgozni, hogy elérje a céljait.

A 13-as számmal való munka kulcsa az összeszedettség. Sok 13-as számmal rendelkező ember problémája, hogy nem képesek összpontosítani arra, hogy az energiájukat a kellő mederbe irányítsák. Az ilyen emberek szabályszerűen olyan tervezetek és különféle elfoglaltságok sokaságával rendelkeznek, amelyeknek az életükben valójában nincs nagy jelentőségük. Az ilyen emberek véssék az emlékezetükbe: a rend a siker záloga.

A 14-es szám karmikus adósága. Ez a szám arra utal, hogy az ember az előző életei során visszaélt a szabadságával. A 14-es szám karmikus adóssága a változó körülményekhez és a váratlan, véletlenszerű eseményekhez való adekvát alkalmazkodást követel. Ne engedjen a szenvedélyek csábításának, és ne legyen elfogadó ezekkel szemben: ne alkoholizáljon, ne egyen többet a kelleténél, kontrolálja szokásait.

A 14-es számmal való munka kulcsa: rugalmasság, alkalmazkodás képessége és a kötelesség felvállalása. A szellemi és emocionális stabilitás segítenek abban, hogy az ember ellenállhasson az élet változó külső feltételeinek. Törekedjen az élet minden szférájában a rend fenntartására, ne engedje, hogy felül kerekedjenek gyengeségei, ne árulja el a céljait és az eszményeit. Az életének értelmet adnak a magasztos célok és az érdemi eszmények. Csak így érhet el sikert és magas szintű spirituális fejlődést.

A 16-os szám karmikus adósága. Ez a szám a túlhaladott, elavult dolgok lerombolását és az új dolgok születését jelenti. Gyakorlatilag ez a gőg, a fennhéjázás, az önzés és mindazon negatívumok lerombolását jelenti, amelyet az egónak a sok élet folyamán sikerült megteremtenie. Ez a maga nemében tisztulást jelent. Mindaz, ami az embert leválasztotta az igazi valójáról, romba dől. Az ember legmagasabb rendű spirituális beavatása a 16-os szám által következik be.

Ez a folyamat nagyon fájdalmas is lehet, mivel a régi dolgok szétrombolásakor értéktelenné válik sok minden, ami korábban fontos volt, amihez erős kötödése volt. Az újjászületés az ember életének minden oldalát érintheti. De különösen oda kell figyelnie az egoizmus megnyilvánulásaira, ne tekintsen túl magasról embertársaira, ne sértegesse, alázza meg őket, mert az ilyen viselkedés a magánytól való szenvedéshez vezet.

A 16-os karmikus szám kulcsa: újjászületés, magas szintű öntudat, spirituális fejlődés.

A 19-es szám karmikus adósága. Az ezzel a karmikus adósággal rendelkező embernek az altruizmus felé irányuló függetlenséget kellene kultiválnia, és szert kell tennie arra a képességre, hogy erejét a kellő módon tudja felhasználni. Meg kell tanulni az önállóságot, és azt, hogy csak szükség eseten szóljon bele, avatkozzon be. Alapvető a számára az ambícióinak leküzdése. Az ilyen emberek számára a legfőbb lecke: tanulja meg, hogy akkor segítsen másoknak, amikor ez valóban szükséges. A19-es szám karmikus adóssága azt jelenti, hogy az ember túlzottan magára figyel, és nem nyitott a kölcsönös érzelmekre. Nem akar odafigyelni a többi ember véleményére, még nem készült fel mélyebb kontaktusra másokkal. Azért az ilyen emberekre nehéz evolúciós út vár. Meg kell érteniük, és el kell fogadniuk a „mi mindannyian egy egésznek a részei vagyunk” ideológiáját.

A 19-es karmikus szám kulcsa: támogatás, megértés, segítség.

Megvizsgáltuk a különböző számok jellemzőit és észrevehettük, hogy minden szám egyszerre képviseli az emberi természet jó és rossz oldalát. A numerológia egy egyedi tudomány, amely tudást és az emberi lélek anatómiájába való behatolás lehetőségét adja. A numerológia lényünk láthatatlan, de nagyon fontos részével foglalkozik. Ez a nagyon fontos rész gyakran el van rejtve a mentális felhalmozódások és elvárások sokaságában, amelyek a lényegüket illetően pontatlanok és nem teljesek. Az önmagunk érzékelése elkerülhetetlenül korlátozott és mélyen szubjektív. A numerológia segít abban, hogy objektívebben lássuk önmagunkat, miközben a belső világunk új aspektusait tárja fel. Ezért a numerológia módszerei az önismeret és a tökéletesedés hatalmas eszközei, amelyek képesek az emberi élet minőségének javítására.

Vélemény, hozzászólás?