Megbocsátás (3)

Megbocsátás (3)

Amikor az ember kezdi megérteni a tévelygéséit, csakis akkor történik meg énjének megtisztulása, akkor kezdődik meg személyiségének tökéletesedése – azaz FEJLŐDÉSE.(Dr. Luule Viilma)
Krisztus tanítása a megváltásról és a megbocsátásról ne új keletű. Mégis kevesen gondolkodnak el ennek mély értelméről.
Hogyan tanuljuk meg a helyes megbocsátást? Ennek az igazságnak a felismeréséhez elménknek szabadnak kell lennie a materialista gondolkodástól.
A megbocsátás – az egyetlen felszabadító erő az egész Világegyetemben. A megbocsátás elutasítása – ez az egyetlen félelmetes halálos bűn. A megbocsátás a lélek tisztaságát jelenti.

Az IGAZI OK megbocsátása megszabadítja az embert MINDEN ROSSZTÓL: a kedvezőtlen sorstól, az élet nehézségeitől, a betegségektől.

Hogyan bocsássuk meg? Akár szavakba foglalva, akár gondolatban. A lényeg, hogy szívből jöjjön.
Gondolatban – általában az ilyen megbocsátást az emberek nehézség nélkül elfogadják. Ámbár Bocsánatot kérni önmagunktól és nemcsak másoktól egyes emberek számára leküzdhetetlen problémát jelent. Az ember arra gondol: hogyan bocsássak meg, amikor énnekem annyi fájdalmat okoztak? Éppen ezért ilyen nehezen megy a megbocsátás. És teljes bolondságnak tűnik sokak számára bocsánatot kérni a testünk konkrét részétől, szervünktől, sejtjeinktől.
Ha nehéz bocsánatot kérnie egy másik embertől, akkor kérdezze meg önmagától: ki vagyok én, és ő – azaz a másik ember – kicsoda? Én a magamé vagyok, de ugyanakkor a Világmindenséghez is tartozom, az Isteni Minden egységéhez, mint ahogy minden más ember is. Ily módon a testem egyszerre én vagyok, és mintha köze volna a másik emberhez is. Tehát kell, hogy érezzek felelősséget a testemért. Nincs jogom rombolni azt. Az én testem – az enyém, de én nem vagyok az ő tulajdona. Ez egy paradoxon? Vagy minden logikus?
A megbocsátás tanítását a következő princípiumok megvilágításában közelítsük meg.

1. A világ – egy tükör, amelybe az ember belenéz. Minden az embertől indul és az emberhez tér vissza.

2. Tehát, mindaz, ami rosszat tesz nekem (bánt, ingerel, csalódást okoz, ijeszt), kapcsolatban van velem, a láthatatlan energetikai kapcsolódások révén. Ha én szabadulni akarok a rossztól, akkor az energetikai kapcsolódások mindkét végét szabaddá kell tennem a megbocsátás által.

Vélemény, hozzászólás?