NUMEROLÓGIAI PSZICHOANALIZIS 1. modul

NUMEROLÓGIAI PSZICHOANALIZIS 1. modul

Az ALEA-MED CENTRUM BT. meghívja Önt a

„Numerológiai pszichoanalízis” tanfolyamára
Első modul: 24 óra
1. foglalkozás: 8 óra.

A numerológiával mint számokkal kapcsolatos tudománnyal való általános ismerkedés.

A szám információs szintje.

A szám univerzális vibrációja.

A számok pozitív és negatív jelentése.

A számokkal végzett műveletek ezoterikus értelme.

Az Életút vagy a Születés ereje.

A születési dátum mint tanítás.

Püthagorasz számrendszere. A lélek fejlődésének Püthagorasz szerinti 15 lépcsőfoka.

Az emberi Lélek korának meghatározása a jelen megtestesülésében, mint a sorsra kiható fontos tényező.

A Lényeg és a Személyiség fogalma. A megtestesülés célja.

A személyiség érettségének meghatározása.

Püthagorasz négyzete, mint pszichomátrix, amely lehetővé teszi a pszichológiai analízist.

Az ember szellemi fejlődése – az önismereten keresztül vezető Út.

Az 1900-2000 közötti születési dátumokra vonatkozó Püthagorasz számítások.

A pszichomátrix munkaterület számainak meghatározása.

A pszichomátrix kiszámítása által kapott vibrációs sor.

A Lélek testet öltéseinek Száma.

A Személyiség Érettségének meghatározása.

Az Élet Céljának meghatározása.

A Püthagorasz négyzet kitöltése a munkaterület számaival.

A sors kis négyzetei mint az emberi lélek előző testet-öltéseinek összegzése.
A Püthagorasz négyzetben levő vízszintes és függőleges vonalak, átlósok és kis négyzetek jelentése: a múlt, a jelen, és a jövő vonalai, a kezdet vonala, az önértékelés vonala, a céltudatosság és az eredmény vonala, az anyagi függetlenségre, az életkialakításra való törekvést mutató vonal, összegezés, a sorsot, a tehetséget meghatározó vonal, a család és a célok, a stabilitás, a vezetői tulajdonságok, az egyéni fejlődés és tökéletesedés útja, viszonyulás az emberekhez, temperamentum az intim életben, az általános evolúció és az ember szellemi princípiumának vonala.

A Püthagorasz rendszer 1-9-ig terjedő számainak jellemzői. A számok jelentése az állandó és a dinamikus rendszerekben.

A pszichomátrix vonalainak és átlósainak minőségre vonatkozó jelentése a benne levő számok mennyiségétől függően.

Gyakorlás:

– különböző emberek születési dátum szerinti pszichomátrixának kiszámítása.

– különböző pszichomátrixok elsődleges elemzése a Püthagorasz rendszerben levő sorok, vonalak, átlósok, kis négyzetek szerint.

A Püthagorasz négyzetben levő számok mennyiségi jellemzői.

Az „1” jelentése. Az első kis négyzet jellemzése és tulajdonságai az egyesek mennyiségétől függően: „1”, „11”, „111”, „1111”, „11111 és több”. Javaslatok az első kis négyzetre vonatkozóan.

A „2” jelentése. A „2” -ben hordozott energia. Az energetikai vámpír és a donor fogalma. Az Álmok és a célok. A pontosan meghatározott célok ereje. A második kis négyzet jellemzése és tulajdonságai a kettesek mennyiségétől függően: nincs „2”, „2”, „22”, „222”, „2222 és több”. Javaslatok a második kis négyzetre vonatkozóan.

2. foglalkozás: 8 óra.

A „3” jelentése. A „3”-as szám mennyiségi jellemzése: nincs „3”, „3”, „33”,, „333”, „3333 és több”. A harmadik kis négyzetre vonatkozó javaslatok.

Az Énkép. Az Önértékelés, mint az öntudat része és fontos, stabil minősítés, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy határozott és boldog legyen. Az értékek skálája, Az Önértékelés meghatározása. Az adekvát, egészséges Önértékelés kinyilvánítása.

A „4” jelentése. A „4”-es szám mennyiségi jellemzése és tulajdonságai a négyesek

mennyiségétől függően: nincs „4”, „4”, „44”, „444” , „4444 és több”. A négyes kis négyzetre

vonatkozó javaslatok.

Az „5” jelentése. Az ötödik kis négyzet jellemzése és tulajdonságai az ötösök mennyiségétől függően: nincs „5”, „5”, „55”, „555”, „5555 és több”. Az ötös kis négyzetre vonatkozó javaslatok.
3. foglalkozás: 8 óra.

A„6” jelentése. A hatodik kis négyzet mennyiségi jellemzése és tulajdonságai a hatosok mennyiségétől függően: nincs „6”, „6”, „66”, „666”, „6666 és több”. Pszichoenergetikai védelem. Hogyan kerüljünk ki az „Áldozat” pozíciójából. A hatodik kis négyzetre vonatkozó javaslatok.

A „7” jelentése. A hetedik kis négyzet mennyiségi jellemzése és tulajdonságai a hetes szám mennyiségétől függően. Nincs „7”, „7”, „77”, „777”, „7777 és több”. Az Angyal, a Jóság és a Fény jele. A hetedik kis négyzetre vonatkozó javaslatok.

A „8” jelentése. A nyolcadik kis négyzet mennyiségi jellemzése és tulajdonságai a nyolcasok mennyiségétől függően: „nincs 8”, „8”, „88”, „888”, „8888 és több”. A nyolcadik kis négyzetre vonatkozó javaslatok.

A „9” jelentése. A kilencedik kis négyzet mennyiségi jellemzése és tulajdonságai a kilencesek mennyiségétől függően: „9”, „99”, „999” , „9999 és több”.

Gyakorlat: különböző pszichomátrixok elemzése a számok mennyisége és jelentése szerint.

Vélemény, hozzászólás?