Talizmán az IAM technológia alapján

Talizmán az IAM technológia alapján

     Az IAM Dmitrij Jesenko szerzői technológiája. Az IAM alkalmazásával,

a talizmánokkal való munkát Pável Grigal végezte el.

Az Abszolútum szintjén egyesítve vagyunk mindennel. És minél jobban egyesítve vagyunk a létünk minden szintjén (testileg, energiában, szellemileg, lelkileg…), annál egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. Az IAM technológia célja, hogy segítse az embert abban, hogy helyrehozza az energetikai-információs kapcsolatát az Egységgel. Minél inkább helyreáll ez, az ember minden életszférája kiegyensúlyozódni, összehangolódni, rendeződni fog és összhangba kerül a Lelke Áramlásával. Az IAM technológiának köszönhetően összhangba kerül a térrel, idővel, energiával, anyaggal, múltjával és a jövőjével való viszonya. Az ember innentől az Egység részeként éli meg önmagát és minden része a másik részével és a Világegyetem egészével összehangoltan funkcionál.  Bármilyen diszkomfort, vagy probléma az életünk azon területén jön létre, ahol az Egységgel való viszony és a teljesség zavart szenved. Bármilyen problémát, blokkolást, betegséget, szerencsétlenséget, diszfunkciót, önszabotázst az Egységgel való teljes kapcsolat zavarának tekinthetjünk. Az egységes egész és a teljes energia mindig erős, adekvát, egyesült és egyesített, a természeténél fogva semleges és nem hordoz semmilyen problémát magában. Az Elkülönült energia gyenge, nem adekvát energia, kis mennyiségű, blokkolódik, nem korrektül folyik, és állandóan össze-vissza keveredik egyéb energiákkal, megzavarodást és más zavarokat is kelt.

A probléma nem oldható meg, amennyiben ugyanazon  a szinten marad amelyen létrejött.  Éppen ezért  az IAM módszerével végzett munka az információs mező szintjén valósul meg ,amelyben  a probléma létezik , és mi nem éljük át ezt közvetlenül. Az Egyesítés alap folyamata egyszerűen azonnal egyesít minket az Egységgel. Mindössze egy pillanatra van szükség ahhoz, hogy meghozzuk a döntést, és még egy pillanatra, hogy végrehajtsuk azt. Az Egyesítés alap folyamata egyszerűen azonnal egyesít az Egységgel. Mindössze egy másodpercre van szükség, hogy döntsünk a végrehajtásról, és még egy másodpercre, hogy végrehajtsuk azt.  Az Egyesítés folyamatának lényege az Egységgel való kapcsolat azonnali visszaállítása az IAM technológia által. Az IAM módszer segítségével az élet minőség javítására készíthetünk személyre szóló talizmánt, amely segít az Egységgel való kapcsolat és harmónia megtartásában az élet valamilyen konkrét területén.

A Talizmánok gyakorlatilag az emberiség egész története folyamán léteztek. A talizmán információ hordozó, a bele helyezett természetes anyag konkrét tevékenységére irányul, meghatározott célja van: az egészség javítása, siker az élet valamely területén, pénzügyi vagy családi jólét elérése, szerencse elérése, spirituális fejlődés stb. A talizmán anyagi hordozója bármely olyan tárgy lehet, amely képes stabilan megtartani az energetikát, és amely kényelmesen magunknál tartható. A talizmánt leggyakrabban természetes anyagból, féldrágakőből készítik: fémből, viaszból, fából, bőrből, sőt még papírból is. A talizmán készítésénél a belehelyezett célzott elgondolás és az élénk kép a legfontosabbak. A talizmán a belehelyezett energetikai információs program révén megerősíti az egyén saját biomezejét és új lehetőségeket tár fel számára a bolygónk információs mezeje által.  A Talizmán célja egy kívánság teljesítése vagy valamilyen élethelyzet megoldása az egyén választása szerint. A Talizmán roppant erős energiaforrás. A Talizmánra bízott kivánság lehet bármi, ami ökologikus mint önmagára tekintve, mint a Világ és minden ember számára is. A Talizmán egyéni, a tulajdonosára vonatkozó információt tartalmaz és ennek figyelembe vételével készül, hogy misszióját beteljesítse a Tulajdonos számára. A Talizmán programja létre hozza a feltételeket a Tulajdonos energetikájában és terében vágyai megvalósításához, továbbá mágnesként vonz magához minden szükséges dolgot a kívánság megvalósításához, annak a személynek a terébe, akié a Talizmán.  A Talizmánok szolgálati ideje igen hosszú, és ha fémből készül, akkor jóval túlnyúlik az ember életén is.

Gyakran összekeverik a Talizmán fogalmát  az Amulettel. Az Amulet képes arra, hogy az idővel felhalmozzon energiát és visszalökje a kudarcokat, betegségeket, ránk vezetett negatívumot, árulást, éppen ezért védelmi ereje jóval erősebb. Az amulett elkészítéséhez figyelembe kell vennünk a hold fázisait és annak a horoszkópját, aki számára készül az Amulett. Talizmánok és Amulettek – segítenek, de sorsunk legfőbb feladatait nekünk kell megoldanunk.

Mielőtt megrendelné Talizmánját,az elkészítésének folyamata alatt gondolkodjon el azon, hogy az élet mely területén van szüksége támogatásra és védelemre. Azon is el kell gondolkodnia, hogy konkrétan mit is jelent az Ön számára az életnek ez a területe, milyen minőségek fontosak az Ön számára, és meg kell jelölni ezeket a minőségeket öt pontban, 1 vagy 2 szóból álljon a jelölés. Például, az egészség az ön számára: 1- életerő, 2 – szívósság, kitartás, 3 – regeneráló képesség, 4 – pozítív hangulat, 5 – a lélek és a test frissessége, vagy valami más, ami fontosabb az Ön számára. Vagy a siker az Ön számára: 1- nagyszerű kilátások, 2 – méltó célok, 3 – motiváció, 4 – pénzügyi stabilitás, 5 – a partnerek segítsége vagy még valami más. Jobb, ha a Talizmán csak egy irányban működik, és nem több, vagy mindegyik irányban egyszerre. Minél több a követelmény a Talizmánnal szemben, annál kisebb az ereje.

A legfontosabb az, hogy Önnek hite kell hogy legyen abban amit csinál, amikor a Talizmán készül. Amennyire erősnek fogja érezni hitét a Talizmán elkészítésének folyamata alatt, annyira nagy lesz a Talizmán ereje is, és valamely életszférájára gyakorolt hatásának sebessége is. Ha szuggesztióról és önszuggesztióról beszélünk, tudnia kell, hogy minden sugallat nem épülhet be a pszihikum világába ,illetve a pszihikum állapotából nem hivható elő, ha már nincs jelen benne. Közismert, hogy a szuggesztió csak a velünk született lelki, pszihikai  tényezők aktiválása.

Az Ön által kiválasztott Talizmán feltöltése előtt meg kell az anyagot tisztítani, mivel az különféle energiák által szennyezett lehet. A legegyszerűbb mód erre: a folyó vízzel, hold vagy napfény által, tűz által (gyertyaláng fölött), szántál füstjével, zsályával, borókafenyővel vagy ürömmel. Megtisztítható sóval is. A só képes az energiák kibillent egyensúlyát helyre tenni. Ehhez egy teáskanálnyi sót oldjon fel egy csésze meleg vízben. Ezután az oldatot hűtse le, tegye bele a Talizmánba szánt anyagot, legjobb, ha egész éjszakára. Ezután át kell mosni folyó vízzel. Már az energetikailag tiszta anyagokat ne adjuk senkinek sem és ne is mutassuk meg, nehogy magukba szívják az idegen energiát.

A Talizmánba szánt anyag még alaposabban megtisztul az IAM módszer segítségével történő programozása folyamán.

A Talizmánhoz a köveket kiválaszthatjuk tetszés alapján, vagy akár szín, vagy Állatöv, vagy Őselemek szerint. Az Amulett anyagát választhatjuk horoszkóp szerint, egyszerűen a születési dátum, évszak, hónap, hét napja alapján.

A Talizmán készítésekor Ön csak is erre a folyamatra kell hogy összpontosítson. Fontos, hogy érezze a kellő ráhangolódást.  Mentálisan áldja meg a Talizmánt a funkciói teljesítésére, amelyeket belefektettek. A talizmánt egy direkt erre a célra szánt szelencében vagy kis dobozban őrizze. Időközönként Önnek szüksége lesz arra , hogy ápolja vele a kapcsolatot nem csak fizikailag úgy, hogy magán viseli egy kis pertlin, a nyakán vagy a ruhájában, de emellett ápoljon vele energetikai és érzelmi kapcsolatot is. Viselje a talizmánt akkor, amikor ennek szükségét érzi.Nyugodtan bízzon benne, gondoljon rá, képzelje el azt az alapvető fő ideát, amelyet beletettek a készítése során, de ne kötődjön a kívánságokhoz. Lehetőleg ne is mutassa a Talizmánját egyáltalán senkinek, még inkább ne adja más ember kezébe. A Talizmán csak is az Öné kell  hogy legyen.

Parusova  Natalia

Vélemény, hozzászólás?