BIOBALANSZ – A META-VITALIZÁCIÓ MÓDSZERE

BIOBALANSZ – A META-VITALIZÁCIÓ MÓDSZERE

Minden, amit a pszichika nem dolgoz fel – betegeskedik. A pszichika és a test – közlekedő edények. A pszichoszomatikus betegségek alapjai az  átélésekre adott pszihikai reakciók, ezek váltják ki a szomatikát. Az érzelmi átélés változásokhoz, blokkoláshoz vezet valamelyik rendszerben szövet szinten. A test mindig hozzáigazodik a feladathoz,amely vezető helyen áll.   Ezzel semmit sem lehet tenni. A testi szükségszerűséget a tényezők sokasága alapozza meg, ezen belül a nemzetségi programok (ha azok a túlélést determinálják). Az ami van, szükséges az adaptációhoz. Nincs semmi fontosabb a túléléshez. Bármilyen betegség a lélek mozgás korlátozottságának következménye. A korlátozás bármelyik szinten lehetséges. Lehet kompenzálódni és élni ebben a kompenzáltságban: betegséggel, szegénységgel, stb. Bennünk Fény és Szeretet van. A lélek dönt a meghalásról, amikor megérti, hogy nincs Szeretet. Amikor a belső változások folyamatában az ÉLNI döntést hozzuk meg – minden pozitív irányban bontakozik ki.

        Az ember életében minden összefüggésben van az Ő mentalizációjával (pszichikai feldolgozásaival). Vagyis az, ahogyan az ember felfogja a saját életét és más emberek életét. Gyenge mentalizáció esetén az ember úgy tartja, hogy a világban minden kizárólag az ő számára történik. Nem érti, hogy az őt körülvevő emberek nem kötelesek kiszolgálni az ő pszichikai folyamatait. A mentalizáció segít megérteni, mi történik más emberekkel, megengedi, hogy más emberek pszichikai állapota különbözhet a mienktől, elkezdjük tisztelni az embereket, értelmesebben megérteni a világot. A mentalizációt a szülőknek kell fejleszteniük. A hatékony mentalizáció – a stabilitás érzelmi pszihoszabályozásának rendszere. Hogyan dolgozhatjuk ki ezt mi magunk? – Kérdezzük meg önmagunkat: „Mi történik velem?”,  „Tudok segíteni magamnak kijutni ebből a gödörből?” ”Mit értettem meg és milyen következtetést vontam le a kapott sérülés tapasztalatából, a helyyzetből?” Amíg nem szerzünk tapasztalatot, a folyamat ismétlődni fog. Ezen kívül fejleszteni kell az időperspektíváról való elképzelésünket: ez nem most történik veled, – ez akkor volt, vagyis nincs értelme állandóan „rágódni” és pörgetni saját érzelmeidet! Szükséges fejleszteni az ok-okozati kapcsolatok megértésére való képességet (Karma  meglátása), fejleszteni a toleranciát a bizonytalanság iránt – egyébként elemészt az aggodalom. Az igazi belső szabadság – ez adottság, nyugodtan elviselni a bizonytalanságot. Meg kell tanulni különválasztani a realitást és fantáziát. A helyes, hatékony mentalizáció segíti megkülönböztetni a külső és belső igazságot.

        Az ember mezőjébe már minden lehetséges megbetegedés be van írva, melyeket a nemzetségi lelkiismeret választott ki mint kompenzációs mechanizmust. A cél-szerv korábban kerül kiválasztásra, vagy a szülők hangsúlyozzák: „Mi mindnyájan szívesek, diabéteszesek stb. vagyunk”. Mikor realizálódnak ezek a betegségek? Ha destruktív magatartást, reagálást folytatunk, mint a szülőknél, – akkor a betegségek megismétlődhetnek, mint genetikailag determináltak.

        Ami a betegségeket általában  érinti – ez alkalmazkodási reakció, amely hozzásegít a túléléshez. Ezért nem kell minden betegség gyógyításának nekiugrani. Ahhoz, hogy krónikusan betegeskedjünk, szükséges, hogy krónikusan semmit se ismerjünk fel. És a képzettséghez a felismerésnek semmiféle köze nincsen.

        A felgyógyulás – ez nem titkos erő, amelyet rendkívül tehetséges emberek szűk köre érhet el. Ez alapvető, veleszületett képesség, amely minden emberre jellemző. Az ember képes kigyógyulni valamiből éppen úgy, mint ahogy beszélni, járni, énekelni tud. Csak tréning és gyakorlat szükséges.

        A kigyógyulás – ez a Teljesség megszerzése és visszatérés az Egységhez. Az emberek többsége a Szétválasztás állapotában él: felosztják a világot jóra és rosszra, ítélkeznek, üres fecsegéssel foglalkoznak, a fejükben összekeverik a szavakat, – ez mind inkorrekt kapcsolat az Egységgel.

        A szervezetünk minden része egyesített és összhangban van egymással, s ezálltal egyidejüleg több mint 100 millió biokémiai reakció megy végbe. Pontosan így vagyunk összekötve a teljes Univerzummal, az összes térrel, idővel és az összes dimenzióval. Az Abszolútum szintjén mi egyek vagyunk minden létezővel. És minél több ember egyesül az Egységgel, létezésének valamennyi szintjén (lélekkel, energiával, ésszel, érzésekkel, testtel), annál egészségesebb és boldogabb, jobban kiegyensúlyozott az élet minden szférájában és összehangolt Saját Lelkének Áramlatával.

        Fontos megélni önmagunkat, mint az Egység részét. Bármilyen kényelmetlenség, betegség, szerencsétlenség és probléma az Életben, azon a helyen jelenik meg, ahol nálunk megsérült a teljesség és kapcsolat az Egységgel.

        Az osztatlan energia – erős, adekvát egyesített és egyesítő, semleges jellegű és nem hordoz semmilyen problémát.

        Szétválasztott  energia – ez nem adekvát energia, gyenge, kevés van belőle, blokkolódik, inkorrektul áramlik és állandóan összekeveredik más energiákkal zavarokat okozva.

        Lehetetlen megoldani a problémát, ha ugyanazon a szinten maradunk, ahol ez a probléma létrejött.

        Az Egyesítés folyamatának lényege – az Egységgel való kapcsolat azonalli helyreállítása a „Világok Tengelyére” való mentális és kinesztetikus koncentráláson keresztül. Az összekapcsolás – hihetetlenül gyors és egyszerű folyamat, a másodperc törtrészét igényli, hogy döntést hozzunk és elvégezzük a folyamatot.

        Világok Tengelye – ez a végtelen egyenes  képzeletbeli képe, amely áthalad az összes világon, tereken, szférákon, időkön és egyesíti azokat.

        A Világok Tengelye alapjaként használhatjuk a gerincoszlopunkat, mentálisan meghosszabbítva a gerincoszlop vonalát felfelé és lefelé a végtelenségig. Az ember a saját egyéni világmindenségének központja, s a gerincoszlopa – ez az ő szimmetriájának központi tengelye és ennek megfelelően a világának a tengelye.

        A Tengely alsó része – ez a kezdet, a forrás, erő, energia és kapcsolat a Földdel/a Szakrállal.

        A Tengely felső része – ez a szeretet, tudás, bölcsesség, kapcsolat a Teremtővel, Nemzetséggel.

        Maga a Tengely – ez út, amelyen a lelkünk kiszélesedik az Egység állapotáig.

        Az energia mindig követi a figyelmünket,és ott ahová irányul, változások következnek be. És éppen ezért a gondolataink képesek  megváltoztatni a valóságot. Bármelyik gondolat a Világok Tengelyére, annak belső érzékelésére, vagy csak egyszerűen annak gondolatbeli elképzelésére való koncentrálás pillanatában elvezet az energia azonnali transzformációjához és a megfelelő változásokhoz a valóságban.

        A Világok Tengelyére való figyelem koncentrálás pillanatában minden belső rendszerünk és folyamatunk rendeződik és összehangolódik az Egységgel. Nem kell kételkedni és elgondolkodni, hogy ez miért működik, mi egyszerűen csak egyesítjük önmagunkat az Egységgel, ráhangolódva erre a kapcsolatra.

        Az Egyesítés folyamatához fókuszálják figyelmüket a gerincoszlopra és képzeljék el, hogy ez valójában a Világok Tengelye, gondolatban gyorsan hosszabbítsák meg a gerincoszlop vonalát felfelé és lefelé a végtelenségig.

        Most figyeljék meg állapotukat, észleljék a kis változásokat az előző állapothoz képest (ásítottak, ellazultak, mélyet sóhajtottak, testüket könnyebbnek érezték, stb.) Ha nem biztosak a változásokban, ismételjék meg a folyamatot. Az Egyesítés idején megy végbe az újraegyesítés folyamata, a szétkapcsolódott és korábban blokkolt energetikai áramlatok harmonizációja, Testük összehangolása saját energiájukkal.

        Ha a nem-kötődésről beszélünk, akkor az Egohoz való nem-kötődésről van szó. Az Ego – az a korlátozott Én, amely a távolság illúziójában létezik.

Nem-kötődés – ez a létezés állapota, amely felülmúlja az önök személyiségének határait, ami lehetővé teszi az Egységgel való egyesülést.

        Az Ego nem rendelkezik a kigyógyulás tehetségével. A kigyógyulás nem valami különös emberi tehetségnek, vagy szuperképességeinek köszönhetően megy végbe. Minél kevesebbet van jelen a gyógyításban az „Én” – annál teljesértékűbb és minőségibb az.

        A nem-kötődés az Egohoz lehetővé teszi számunkra, hogy kikerüljünk saját egyéni korlátainkat, a saját akaratainkat, kívánságainkat, és az  elvárásaink keretein túl – elkezdünk dolgozni a Legfelsőbb Én pozícióból. Bármilyen kívánság és elvárás, sőt még a legpozitívabbak is, hogyha mi kötődünk hozzájuk, korlátozóként működhetnek és eltorzítják azt, amit elfogadunk, eltorzítják a valóság érzékelését. Meg kell szabadulnunk mindenféle elvárástól. Hogyan? Fel kell ismerni saját elvárásainkat és megengedni nekik, hogy egyszerűen szétterjedjenek, mielőtt a munkához kezdünk. Amikor mi a Létezés állapotában vagyunk, akkor ez bármilyen elvárás fölött van.

         Nem-kötődés a feltételezésekhez és meggyőződésekhez. Minden embernek van saját élettapasztalata, amely meghatározott meggyőződésekből jön létre és lehetőséget ad feltételezni, hogy hogyan kell hogy legyen. Saját vélemény, szokások, meggyőződések birtokában nem tudjuk közvetlenül megfigyelni a napi folyó realitást jelen időben. Mi szünet nélkül összehasonlítjuk azt, amit látunk, hallunk azzal, ami tapasztalatunkban megvan.

        Nem-kötődés az eredményhez.  Bármilyen kötődés meghatározott eredményhez gyorsan átcsap korlátozásba. A kigyógyítás felvehet bármilyen formát és rendelkezhet a lehetőségek és változások korlátlan sokféle lehetőségeivel. Ha az ember nem tud megengedni meghatározott eredményt – ő fél a lehetőségtől és ellenáll neki. Ez energetikai gyengüléshez, kuszasághoz és korlátozottsághoz vezet.

        A kigyógyítási munka elkezdésekor el kell engedni a kigyógyulás szükségszerűségét, vagy más emberek megmentését. Senki sem vállalhatja magára a felelősséget valaki kigyógyításáért, vagy az eredményért. Az elengedés – nem jelent szívtelen megfutamodást a probléma elől – ez lemondás a személyes egoista szerepről és csak azt jelenti, hogy elengedik a személyes kontroljukat, lehetővé téve, hogy a felsőbb rezgések és a Teremtő a lehető legjobb módon avatkozzanak bele.

        Nem-kötődő eggyüttérzés. Legfelsőbb empatikus kapcsolat a problémával, melyet ön ki szeretne gyógyítani, blokkolni fogja az Egotól való megszabadulás képességét, megköti az ön személyiségét, érzelmeit, meggyőződését, elvárásait és a problémával kapcsolatos szándékát. Az együttérzés lehet nem-kötődő, ész és érzelem feletti, támogatja az ön hatékonyságát, központosítottságát és az Egységgel való kapcsolatot.

        Az ítélkezés hiánya.  Az ítélkezések – ezek gondolatok, különböző feltételezések és érzelmek a helyzettel vagy problémával kapcsolatban. Meg kell hogy legyen a semlegesség, igazságosság, pontosság a kérés felfogásában, személyes vagy társadalmi vélemények beleavatkozása nélkül, – és ez jelentősen megnöveli a jobbulás valószínűségét. Valamennyi ragaszkodás hiánya az Egység átéléséhez és a kigyógyítás magasabb lehetőségeihez vezet.

        Semlegesség. Ez mind következménye mindannak, amit korábban mondtunk a nem-kötődésről. Bármi belekapcsolása azonnal elferdíti, vagy blokkolja az eredményeket. Ne kapcsolódjanak semmiféle korlátozáshoz. Maradjanak semlegesek és nem-kötődőek.

        A gyógyítások és kezelések létező módszereinek abszolút többsége valamilyen változás létrehozására irányul a kliensek állapotában, cselekvésen keresztül. A mi módszerünkben nem használunk fel személyes energiát, segítünk a kliensnek ráhangolódni az egyetemes életenergia áramlásra, annak szüntelen rezgéseivel, azok megfigyelésének, érzékelésének, felismerésének révén. Ilyen módon a gyógyítás nem a cselekvés, hanem az érzékelés eredménye. Az elsődleges változások információs szinten a morfikus mezőkben mennek végbe, amelyek egyidejűleg változnak a mi érzékelésünkkel és felismerésünkkel. A munkafolyamatban mi a kliens testének ilyen, vagy olyan zónájával való kontaktusát használjuk, figyelmünket a testből kiinduló érzetekre irányítjuk, de a végbemenő változások nem korlátozódnak azzal az értelemmel, amelyet mi viszünk be az ilyen, vagy olyan érintésbe, pontosan úgy, mint a zseblámpa fénye szétszóródik minden irányba. Mondhatjuk, hogy az érintéseink – mint szimbólumok, maguk nem korlátozzák a folyamatot, de segítenek azt a kívánt irányba terelni.

        A terapeutának kényelmesen kell ülnie, különben saját feszültségét átadja a kliensnek. Várakozni, mikor lehetséges a megérintés. A kezeinek melegnek, lazának kell lenniük.

        Ajánlatos figyelemmel kísérni saját érzeteit a klienssel való érintkezésben. Mi mindig a tükörképet érzékeljük. Néha szükség van néhány szeánszra, hogy kialakuljon a bizalom mezője. A terapeutának helyes mezőt kell létrehoznia. A kérdésekre a választ a mezőnek kell diktálnia.

        A terapeutának a „nulla” mezőtől kell kezdeni. Nem behatolni a testbe. A folyamatban megadjuk magunknak, hogy érezzünk és aztán – a visszacsatolás a klienstől. A szeánsz folyamatában megjelenhetnek vizuális, kinesztetikus, vagy más súgások, amelyek segítenek nekünk a folyamatot a kívánt irányba terelni. Kép – ez az, amit az elme ajánl a te állapotod mellé. Emlékeznünk kell arra, hogy mi nem az izmokkal, csontokkal, konkrét testrészekkel, hanem a testtudattal, a folyamattalvagyunk kölcsönhatásban.  Önmagunkat nem szabad elveszíteni a kontaktusban. Folyamatosan valamelyik tudatrész fel kell hogy ismerje önmagát. Emlékezzenek, önök nem képesek többet adni, mint amivel rendelkeznek.

        A mi feladatunk – meglátni a testi folyamatot. Követni a folyamatot. Az igazság az, amit a test mond. A testi tudat nem rendelkezik idő és térbeli mutatóval.

        A szeánsz után más, jobbá tett jelek mennek az elmébe, a kliens szemei csillogni kezdenek, megjelenik a nyugalom, a kipihentség érzése, sőt másként érzékelődik maga a test sémája. A helyes munka után a kliens nem kíván beszélgetni. És nem is kell őt felrázni. Különben átirányítjuk az energiát a belső folyamatokból a baloldali agyféltekébe, és az egész munka fölöslegessé válik. A kontaktus meg kell hogy maradjon a belső folyamatokkal. Értelmetlen fecsegéskor mindez sérül. A kliensnek 3-4 órát önmagára kell szentelnie.

        A testi finomanyagú kölcsönhatás minden technikáját meg lehet tanulni, és megfelelő gyakorlatot lehet szerezni a «BIOBALANSZ – META-VITALIZÁCIÓ MÓDSZERE»  tanfolyamon.

Comments are closed.