HOGYAN ŐRIZZÜK MEG AZ EGÉSZSÉGÜNKET

HOGYAN ŐRIZZÜK MEG AZ EGÉSZSÉGÜNKET

Problémáink és betegségeink nem véletlenül jönnek létre. Életünk minősége, egészségünk mindig lelkünk belső egyensúlyának mércéje, mely arra utal, hogy életünk mennyire tudatos. Minden ember annyira szenved, amennyi zavar van a világ harmóniája és az ő egyensúlya között. Az egyensúlyi állapot határozza meg az egészségi állapotot mindig, minden szinten: a szellemi, a lelki és a fizikai szinten.

Minden embernek megadatik a szeretet és a bizalom képessége, ami azt is jelenti, hogy mindenki rendelkezik azzal a potenciális lehetőséggel, hogy egészséges, boldog és sikeres legyen. Függetlenül attól, hogy valaki Istenben hisz-e, vagy materialistának tartja magát, az emberi tudat mélyen rejtett zugaiban ott rejlik az elképzelés minden való dolog ősforrásáról – a Teremtőről. Ez a tudás mindenkiben ott van születésétől fogva. Itt nem vallási kérdésről van szó, mindenkinek jogában áll, hogy ezt a kérdést mélyen a szívében döntse el. Mi az Életerőről fogunk beszélni – arról az energiáról, amely összeköti az embert az egész Világmindenséggel. Ezen erő forrása a Teremtő, mindennek a kezdete. Nevezhetjük Őt a Legfelsőbb Értelemnek, Abszolútumnak vagy Természetnek – a lényeg továbbra is ugyanaz. Fontos megértenünk, hogy az ember nem csak a test, nem csak a szervek összessége. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik az életenergia, félre kell dobni a helytelenül értelmezett tudományos világnézet előítéleteit, vágynunk kell arra, hogy megváltoztassuk tudatunkat, és nyitottnak kell lennünk az új tudás befogadására. Ha valakinek a lelkében kétely van, az nem ok arra, hogy az önmagára és a világra vonatkozó értékes tudás befogadását elutasítsa.

Miután elismerjük, hogy az isteni energia maga az Életerő, bekapcsolódunk mezőinek áramlásába, táplálkozunk belőle, alárendeljük magunkat akaratának és törvényeinek. Ez tulajdonképpen támogatást jelent minden szinten, legfőképp az energetikai információs szinten. Amikor elfogadjuk ezt az új világnézetet, napról napra egyre jobban megértjük önmagunkat és a világot, amelyben élünk, jobban átlátjuk a világgal való kapcsolatunkat és jobban vigyázunk rá, tehát megszüntetjük a Teremtő által eredendően teremtett harmónia szétrombolását. Ezen a világon minden mindennel összefügg, és mi egy nagy házban élünk, amelynek a neve Föld.

A következő tényezőket vegyük figyelembe a betegségek megelőzéséhez:

1. Helyes életmód. Önfegyelem.

2. Az emóció és a tudás egyensúlya, helyes gondolatok és helyes beszéd.

3. Megfelelő önértékelés. Önbecsülés. A felelősség vállalása. Nem félni az Önállóságtól. Ne nagyítsa fel tehetetlenségét. A nyugalom és öröm megőrzése lelkében. Önmegvalósításra való törekvés.

4. Az egészség megőrzésére irányuló erőfeszítés állandósága. Céltudatosság. Ártalmas szokásokról – dohányzásról, gyakori és mértéktelen alkoholfogyasztásról, kémiai stimulátorok fogyasztásáról – való lemondás.

5. Helyes kapcsolat az embertársaival. Ne vigye túlzásba az elvárásait másokkal szemben. Ne kötődjön túlzottan senkihez és semmihez, semminek ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget, ne idealizáljon.

6. Helyes táplálkozás, folyadékfogyasztás, testhigiénia.

7. Helyes légzés, légzéstechnika gyakorlása.

8. Elegendő mennyiségű helyes mozgás.

9. A munka helyes feltételei.

Mindegyik tényező fontos, szorosan összefüggnek és kölcsönösen egymásra hatva összehangoltan működnek, biztosítják életképességünket.

Mi magunk hozzuk létre a világot, amelyben élünk, és ez folyamatosan történik, az élet minden létező szintjén: a mentális, az emocionális, a fizikai szinteken.

Minden ember tökéletességről álmodik. Mit jelent tökéletesnek lenni? Tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy nem sajnáljuk a múltat, nem félünk a jövőtől, a jelenben pedig mindent helyesen teszünk, vagyis azt tesszük, ami szükséges az adott pillanatában.

Az élet alapvető törvénye – a dinamikus egyensúly fenntartása. Az egészséges szervezet egy olyan szervezet, amelyben harmónia és dinamikus egyensúly van. A betegség alapvetően a szervezetben lévő egyensúlyzavart jelzi.

A helyes életmód az egészség fontos tényezője. Kerülni kell a nem ajánlott, az egészségre ártalmas szokásokat és minden olyan tényezőt, amely hosszabb idő alatt kimeríti az embert és negatívan hat az egészségre (alkoholos italok, kábító szerek mértéktelen fogyasztása, túlzásba vitt szórakozás, intenzív éjszakai élet, megszállottság a munkában, állandó sietség).

Az emberek többsége túlzottan indulatos, stresszes. A indulatok, érzelmek fékezhetetlensége mindig betegséghez vezet. Gyakori, hogy nagy stresszt kiváltó környezetben az érzelmi kiegyensúlyozatlanság súlyosbodik, a negatív indulatok kényszeres visszafojtása és a nyíltan ki nem mutatott negatív érzelmek miatt. Fontos, hogy megtanulja észrevenni a lelki programot adó, a lelket befolyásoló csapdákat, hogy megtanulja a pszichoenergetikai védelmet, megtanulja a negatív hatások, pszichikai rohamok, pszichikai vírusok – a tudat parazitái – semlegesítését. Ne hagyja, hogy a tudata elboruljon és depresszív hangulatba kerüljön. Meg kell tanulnia felhasználni a tudatalattija tartalékait, fejlesztenie kell az intuícióját.

A válogatás nélküli szexuális partnerek, a rendezetlen szexuális kapcsolatok negatív módon nyilvánulhatnak meg fizikai és pszichikai egészségben.

Az olyan pozitív gondolatok és érzések, mint az öröm, a jóság, a nyugalom, a magabiztosság, az optimizmus, a lelkesedés és így tovább mindig kedvezően hatnak az emberre a pszichikai, az energetikai és a fizikai síkokon. Még az egyszerű mosoly is használ az egészségnek és emeli a szervezetben az energia szintjét. A humor és a nevetés abszolút immunitást hoznak létre minden negatív hatással szemben.

Tanulja meg az öröm érzését, de ez nyugodt öröm legyen, az arca is legyen fényes és a szeme is csillogjon. Törekedjen arra, hogy a szükséges munkákat szívesen és örömmel tegye. Meg kell tanulnia szeretni önmagát és az életét. Azt gondolhatja: „ Könnyű ezt mondani!”. Ez igaz, az önmagunkon való munka sohasem egyszerű és könnyű. De gondoljon arra, hogy ez a legeslegfontosabb munka az életében. Senki sem végzi el ezt a munkát Ön helyett! Mindnyájan elsősorban a saját életünket éljük. És ki szeret szenvedni? Pedig szenvedünk, csaknem állandóan szenvedünk. Szenvedünk, mert állandóan elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, más emberekkel és úgy általában az életünkkel.

A súlyos betegségeknek leggyakrabban emocionális gyökerei vannak. A testünk és a lelkünk szorosan összefügg egymással. A betegség mindig hibáink, belső konfliktusaink, helytelen gondolataink eredménye. Minden jellemvonásainkból, meggyőződésünkből, életpozíciónkból és, sajnos, az önámításból fakad, abból, hogy krónikusan hazudunk önmagunknak, és ennek eredményeként illúziókban élünk és nem a jelen életünket éljük. Súlyosan és krónikusan szenvednek betegségüktől azok az emberek, akik magukba rejtik mélységes gyűlöletüket vagy sértődöttségüket. Amíg magában tárolja haragját, ingerültségét, kritikusságát, túlzott agresszivitását, állandó nyugtalanságát, amíg nem tanulja meg a nyugalmat és a megbocsátást, addig semmilyen gyógyítás sem lehet hatékony. A megbocsátás az önsajnálattól, a félelmektől, a különböző stresszektől való megszabadulás kulcsa. A megbocsátás nem a megmagyarázást, hanem a szükségtelen lelki tehertől való megszabadulást jelenti. Meg kell tanulnia, hogy önmaga barátja legyen. Kezdje azzal, hogy párbeszédet folytat önmagával. Próbálja feltenni magának a következő kérdést: „Mi váltja ki belőlem a rossz érzéseket?”. Majd mondja magának, ne az eszére hallgatva, hanem szívből: „Megbocsátok azoknak, vagy annak, aki rosszat tesz nekem. Megbocsátok önmagamnak, hogy magamba fogadtam azt”. Ismételgetnie kell a megbocsátást, amíg a szívében könnyebbséget, melegséget és a felszabadulás örömét nem érzi. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy kijusson az Ön körül lévő világgal és önmagával vívott háborús állapotból, és megszabaduljon a belső túlfeszültségtől.

Nem kell irigykednie. Mindenki megkapja a magáét, lelki és fizikai erejének megfelelően. Minél mérgesebb valaki, annál jobban fogják öt bántani, annál több oka lesz az elégedetlenségre. De hiszen az ember mindenekelőtt önmagát bünteti!

A legjobb gyógyszer, ha abbahagyjuk, hogy áldozatnak érezzük magunkat, és megtanuljuk értékelni a körülöttünk lévő emberek jó tulajdonságait, ha nyugodtabbak, toleránsabbak, jóságosabbak és elfogulatlanabbak vagyunk. Ahogy egy bölcsesség mondja: „ Könnyebb cipőt húzni, mint megkísérelni kisimítani a fold egyenetlenségeit”.

Lelkiállapotunk megfertőzi a körülöttünk lévőket. Az erős feszültség, szorongás, depresszió állapotában lévők a stressz energiáját sugározzák ki magukból környezetükre . Sok helyes módszer van a stressz energiától való megszabadulásra: mondhat nem a fejből, hanem szívből jövő lelki imát, megtanulhat relaxalni, lazítani, helyesen lélegezni vagy végezhet rendszeres meditációs gyakorlatot (ami egy belső összpontosítás, az elme nyugalma), elsajátíthatja a pszichikumának mély irányítását, pszichológushoz is fordulhat segítségért.

Oda kell figyelnie beszédére, ne káromkodjon, hiszen a kiejtett szavak nem tűnnek el a térben, hanem életének programjaként működnek, és előbb vagy utóbb valamilyen helyzet formájában térnek vissza.

Az ember szervezete egy egyedi energetikai rendszer, amely felhalmozza magában a nap, levegő, a víz és az élelem energiáját. A helyes táplakozás azt jelenti, hogy az ételnek frissnek, táplálónak és tisztának kell lennie, mind fizikai és mind energetikai értelemben. Fizikailag az ételnek mentesnek kell lennie a piszoktól, a mikrobáktól és a toxikus vegyi anyagoktól (tartósítóktól). A friss ételben, különösen a friss zöldségekben, gyümölcsökben és gabonában jóval több életerő, energia van, mint a konzervekben, a virsliben, a füstölt, a sült ételekben, különösen a húsban. Természetesen fontos az elegendő mennyiségű tiszta víz. A vízfogyasztás a nap folyamán rendszeres legyen, nem sietve, kis kortyokban történjen. A szélsőségeket és a fanatizmust mindenben kerülni kell, a táplálkozásban is.

A különféle légzéstechnikák sokaságára tekintve lényegében két légzésmód van: helyes és helytelen (azaz természetellenes). A helyes légzés: a hasi légzés; a helytelen légzés: a mellkasi légzés. A tüdő mozgását a rekeszizom irányítja. A hasi légzésnél belégzéskor a has kicsit előre domborodik és a rekeszizom leereszkedik, ennek eredményeként a tüdő térfogata megnagyobbodik és a tüdőbe beszívódik a levegő. Kilégzéskor a has kissé behúzódik és a rekeszizom ellazul, felemelkedik, és ezzel kiszorítja a levegőt a tüdőből. Ezenkívül a hasfali légzésnél a szervezet több energiát nyel el a körülötte lévő térből, és több elhasznált energiát ad ki. A hasfali légzés természetes, a csecsemők és a kis gyerekek, különösen alvás közben, ösztönösen így lélegeznek. Ezen kívül, tartsa észben, hogy orron át lélegezzen, így a levegő megtisztul, nedvessé válik, átmelegszik és nem jön létre a sok betegséghez vezető hiperventilláció (fokozott légcsere).

A levegővel az ember a bőrén keresztül érintkezik. A bőrünk funkciói sokoldalúak: a bőr szabályozza a meleget, mikroszkopikus pórusain át magába szívja a levegőt, fényt és a vizet. A bőrön idegvégződések vannak, ami azt jelenti, hogy szoros kapcsolata van az idegrendszerrel. A bőrnek közvetlen kapcsolata van a vér és nyirok rendszerrel, és a belső elválasztású mirigyrendszerrel. A bőrön a belső szervekkel kapcsolatos reflexzónák vannak. Semmilyen életfolyamat nem lehetséges bőr nélkül, ezért fontos, hogy odafigyeljen bőre tisztaságára és egészségére. Az egészség fenntartását szolgálják a légfürdők és a kontrasztzuhany.

Egészségünk állapota, erőnk és ellenálló képességünk nagy mértékben függ a lábunktól, mindenekelőtt a talpunktól. A beteg láb gyengíti a szív, vese és máj működését. Lába normál állapotának megőrzéséhez oda kell figyeljen a láb higiéniájára, valamint végezzen speciális gyakorlatokat a hajszálerekre, amilyenek például a Nisi rendszer szerinti speciális gyakorlatok, és végezzen talpmasszázst.

A mozgás, az aktív fizikai gyakorlatok egészségesen hatnak az egész szervezetre, különösen, ha személyre szólóan Önnek választották azokat. Fizikai síkon megerősíti a nyirok- és vérkeringést, több endorfin, „öröm hormon” jön létre, felerősödik a mérgek és az anyagcsere termékek szervezetből való eltávolítása. Energetikai szinten az aktív mozgás az ember energetikai mezőjének pulzálását váltja ki, az elhasznált energia kilökődése és a tiszta energia felszívódása erősödik. Rendszeres gyakorlás mellett a testet egyre könnyebbnek és egészségesebbnek érezzük. Az energiaszint magasan tartásához, a munkaképesség szintjének megemeléséhez a mozgás és rendszeres fizikai terhelés egyszerűen nélkülözhetetlenek. Hasznosak a Hatha-jóga foglalkozások, vagy annak a modern változatai (mindennapi sportjóga), Wushu, Tai Chi, Chi Kung, tánc, játéksportok, futás, turizmus, vagy egyszerűen a gyors járás – a választék nagy, mind-mind egy lehetőség arra, hogy a teljes szervezet egészségét rendbe hozza és támogassa.

Sokan panaszkodnak: mikor foglalkozzanak önmagukkal? – Nincs erre idő! Ahhoz, hogy minden sikerüljön, meg kell tanulnia az ügyeit prioritás szerint kezelni: ne azzal foglalkozzon először, ami éppen tetszik, hanem azzal, ami nélkül az Ön alkotói karrierjének további felemelkedése veszélybe kerülhet. Ne mellőzze a pihenést – a kialvatlanság, kifáradás, fáradtság sajátossága az, hogy halmozódik, – ne felejtkezzen meg magáról! És még egy emlékeztető: a körülményektől függetlenül őrizze lelkében az örömöt és a nyugalmat, hiszen boldogságnak hívják annak elfogadását, ami van. Nem mindig tudjuk megváltoztatni élethelyzeteinket, de képesek vagyunk megváltoztatni a hozzáállásunkat. Nincs semmi, ami egyoldalú, például nincs csak negatívum. Mindenben benne rejlik saját ellentéte, saját maga másik, pozitív oldala. Mindössze az kell, hogy legyen szándéka meglátni azt. Napról napra meg kell tanulnia, hogy önmaga tanítója és barátja legyen.

Dr Parusova Natalia

Vélemény, hozzászólás?