A SZÜLETÉS EREJE

A SZÜLETÉS EREJE

A numerológia titkai

Sok embert érdekelnek a sorsára vonatkozó információk: mi lesz a Sorsa, mi határozza meg az Életútját, mi az, ami előre elrendeltetett az életében, mekkora erővel és tehetséggel rendelkezik?
A numerológia spirituális tudomány, amely ősi, egyetemes bölcsességet tartalmaz, és amelyet az emberek ösztönösen megértenek és elfogadnak. Amikor kapcsolatba kerülünk a numerológia titkaival, láthatóvá válik számunkra mély gyakorlatissága. Az egyszerű számításokon kívül feltárhatjuk magunk számára a jövőbeli események irányát és egyéni fejlődésünk útját. A numerológusok szerint a születési dátum óriási mennyiségű információt tartalmaz.

A születési dátumon alapuló legfontosabb szám az Életút száma. Ugyanez a szám határozza meg a születés erejét. Ez a szám azokra a lehetséges leckékre utal, amelyek az élete során az embert várják.

Ahhoz, hogy megtudjuk rendeltetésünket az életben, végezzünk el egy egyszerű számítást:

adjuk össze születésünk napjának, hónapjának és évének számait!

Példa: Ilona 1968.12.15-én született.

Vegyük az 1968-as évszám számainak összegét: 1+9+6+8=24, majd a kapott számot egy egyjegyű számra vezetjük le: 2+4=6.

December hónap: 12; 1+2=3

A születés napjának száma: 15; 1+5=6

Összesen: 6+3+6=15. Ismét egyjegyűre vezetjük le a kapott számot: 1+5=6 – ez az Életút száma. Egyjegyűre nem redukálható számok (természetesen, ha a vibrációik nem nehezítik az ember életét) a 11 és a 22 – ezek az Uralkodó számok, és a 13, 14, 16, 19 – ezek a Karmikus kötelesség számai.

Az uralkodó számok sajátos tulajdonságokkal bírnak és a többi számtól eltérően nagyobb energetikai potenciállal. Nehezebbek a gyakorlatban, időt, belső érettséget és jelentős erőfeszítést igényelnek ahhoz, hogy meg ismerhessük a lényegüket. A Karmikus kötelesség számai szintén egyedi jellemzőkkel és leküzdendő nehézségekkel bírnak. A numerológiában van egy princípium: feltétlenül meg kell szabadulni a korábbi hibák – a múlt és jelen életek hibáinak – terhétől.

Ne felejtsük el, hogy önmagában semmilyen szám nem lehet jobb vagy rosszabb egy másik számnál. Minden számnak van pozitív és negatív aspektusa is. A egyes számokat csak szubjektív vizsgálat eredményeként találhatjuk előnyösebbnek attól függően, hogyan viszonyulnak a konkrét ember személyes jellemzőihez.

Határozza meg a saját Életútját!

Az életút számainak jelentése

1 – Kulcsszava az individualitás. A született vezetők száma. Az egyessel rendelkező emberek kivételesen alkotók és eredetiek. Van erejük, határozottak ambiciózusak. Nagyon aktív életre törekednek, és arra, hogy mindig az események középpontjában legyenek. Nagy az akaraterejük és rendelkeznek a siker eléréséhez szükséges potenciállal. Jellemző rájuk a becsületesség, a humorérzék. Képesek felvállalni a felelősséget. Az alárendelt szerepet elutasítják. Nagyon sokat érhetnek el az életben, ha teljességében kihasználják energikusságukat, teremtő képességüket, felfedező szellemüket. Az ideális helyzet eléréséhez az egyessel rendelkező embereknek ki kell tartaniuk az elveik és terveik mellett, de óvakodjanak a túlterheléstől és figyeljenek a stresszre.

Az 1 szám negatív aspektusai felerősíthetik az önzést, a hencegést, a lustaságot, a nagyképűséget, az agresszivitást.

2 – Kulcsszava a béketeremtő. Ők érzékenyek és fogékonyak, képesek megérezni, hogy a másik ember mit érez és gondol. Ezek a minőségek lehetővé teszik, hogy diplomatikusan kommunikáljanak, éljenek szervezői képességeikkel. Az ilyen emberek mindenben a tökéletességre törekednek. Igénylik a védelmet, a kényelmet, és a nyugodt környezetet. Fontos számukra a család és az otthonuk.

A 2 szám negatív aspektusai: túlzott érzékenység, sértődékenység, indulatosság önleértékelés.

3 – Kulcsszavai az alkotás, teremtés és az önkifejezés. Az ilyen ember sokoldalú, teremtő, energikus, emocionális, intellektuális, optimista. Rendelkezik az ékesszólás tehetségével, amely színpadon, színészi adottságokban jut kifejezésre, vagy költő, író lesz belőle. A veleszületett intuíció kedvez a sikernek a mentális munka területén. Szociálisan aktív, napfényes életszeretetével lelkesíti az embereket. A barátok sokat jelentenek a számára. A 3- assal rendelkező emberek egész környezetük számára kívánják a szépséget, az örömöt és a boldogságot. Szervezetlenségük miatt nehézségeik lehetnek a pénzzel való bánásmódban.

A 3-as szám negatív aspektusai: kritikátlanság, türelmetlenség, ingerültség, fecsegés, cinizmus, féltékenység.

4 – Kulcsszavai a gyakorlatiasság és összeszedettség. Ezek az emberek becsületesek, őszinték, komolyak, türelmesek. Pontos elképzelésük van arról, hogy a mi a jó és mi a rossz. Összeszedettek, mindenben szeretik a rendet, mindent szeretnek kontrol alatt tartani. Ritka állhatatossággal és fegyelmezettséggel bírnak. Kitartóan dolgoznak, hogy elérjek a kijelölt céljaikat. Az ilyen emberek képezik a társadalom alapját.

A 4-es szám negatív aspektusai: keménység és az emberek felé érzéketlenség, túlzott kritika, nyomást gyakorol a többi emberre, munkamánia, konzervatív szemlélet, bosszúálló.

5 – Kulcsszava a szabadság. Aktívak, impulzívak, türelmetlenek, szeretik a változatosságot, a változtatást, az új emberekkel való találkozásokat. Egyszerre több dolgot is képesek elvégezni. Jól bánnak a szavakkal, mindig jól érzik magukat közönség előtt, könnyen megmagyarázzák mások tetteit. Az ilyen emberek tehetsége sokoldalú, de ha hiányzik a fegyelem és az összpontosítás, a kezdeményezéseiket nem tudják végig vinni. Az ilyen emberek számára fontos, hogy megtartsák fizikai kondíciójukat.

Az 5-ös szám negatív aspektusai, amelyektől óvakodni kell: felelőtlenség, könnyelműség, túlzásba vitt evés, szex, alkohol, mint szenvedély.

6 – Kulcsszavai a felelősség és az együttérzésből fakadó részvét. Fő rendeltetésük az életben, hogy törődjenek a gyengékkel és az élet peremére szorult emberekkel. Fő feladatuk nemcsak egyszerűen az, hogy együtt érzőek legyenek, hanem, hogy igazi segítségét nyújtsanak és támogassák az embereket életük nehéz pillanataiban. Különös varázsuk és karizmatikus minőségük révén aktívan vonzzák magukhoz az embereket, és hatékonyan vezetik ügyeiket.

A 6 szám negatív aspektusai: önteltség, makacsság, elnyomás, túlzott beavatkozás. 7 – Kulcsszava a bölcsesség. A tudást, az igazságot keresik, tisztán látják magukat, mint spirituális lényt. Az ilyen emberek életcélja az élet titokzatos oldalának megismerése. Jó a megfigyelő képességük, optimisták, türelmesek és kiegyensúlyozottak, nagyra értékelik önmagukat, intuitívek, lelki képességekkel rendelkeznek. Némelyikük sok időt fordít olvasásra, elmélkedésre, tanulásra, valaminek a felfedezésére. A siker a szakmai munka eredményeként jön el a számukra. Olyan emberek, akik – ha ezeket a helyes nevelés folyamán kifejlesztették – nagyon jó tanulási, elemzési képességekkel rendelkeznek, és nagyon jó képességgel arra, hogy megkeressék a választ életfontosságú kérdésekre, ennek köszönhetően nagy potenciállal bírnak a határtalan fejlődés és siker elérésében.

A 7-es szám negatív aspektusai: egoizmus, egocentrizmus, türelmetlenség, közömbösség, kivülállóság, elszigeteltség, lustaság, alkoholhoz való kötöttség.

8 – Kulcsszavai az irányítás, mozgás. Ezek az emberek nagyon tehetségesek. Vezetők, irányítók lehetnek az emberi tevékenység minden szférájában, különösen az üzleti életben. Nagy feladatok megvalósítására képesek és távoli célokat tűzhetnek ki. A 8-as számmal rendelkező emberek képesek fellelkesíteni és egyesíteni az embereket, a számukra szükséges feladatok megvalósítása érdekében. A nyolcasokra sokkal inkább jellemző a pénzügyi siker, mint az egyéb életútszámokkal rendelkezők estében. Igazi győzteshez illő jellemük és állhatatosságuk van. A 8-as számmal rendelkező emberek fontos életfeladata, hogy erejüket és a hatásukat mindenek előtt az emberiség javára használják fel. A 8-as számmal rendelkező emberek általában fizikailag erősek, ami tükrözi állhatatosságukat és önbizalmukat.

A 8 szám negatív aspektusai: makacsság, túlzott ambíciók, fontoskodás, intolerancia, hatalommal való visszaélés, kapzsiság.

9 – Kulcsszava az együttérzés. Humanitáriusak, az egész emberiség sorsa mélyen nyugtalanítja őket. Toleránsak és megértők. Mégis sokat szenvednek és csalódnak túlzott idealizációik miatt. Nem képesek kibékülni a világ tökéletlenségével, és ez az érzés állandóan a világ jobbítására irányuló tettre sarkalja őket. Fejlett és alkotó képzeletük van, nyitottak a szépre. Az egész életük egyetlen princípiumra épül: minél többet adnak, annál több. térül vissza.

A 9-es szám negatív aspektusai: önzés, határozatlanság, bizonytalanság, csüggedés.

Vélemény, hozzászólás?