NUMEROLÓGIAI PSZICHOANALÍZIS

NUMEROLÓGIAI PSZICHOANALÍZIS

NUMEROLÓGIAI PSZICHOANALÍZIS AZ EMBER LÉNYÉNEK TANULMÁNYOZÁSA PÜTHAGORASZ SZÁMRENDSZERE SZERINT A SZÜLETÉSI DÁTUMBÓL KISZÁMÍTHATÓ PSZICHOMÁTRIX ALAPJÁN

A Numerológia a számok erejének és titkos jelentésének tudománya. A tudásnak eme területe messzi ősidőkre nyúlik vissza, szentnek tartották, jelen volt a vallásokban és a misztikus tanításokban. A numerológia mai nyugati változatának alapelveit még Püthagorasz (i.e. 580-500) görög filozófus, matematikus és ezoterikus dolgozta ki, aki az arab, druida, föníciai és egyiptomi matematikai rendszereket egyesítette az ember természetéről szóló tudományokkal. A számmisztika eme változata mind a mai napig folyamatosan fejlődik. A számok evolúciója saját tulajdonságokkal rendelkezik, és úgy tűnik, hogy az emberiség történetének minden fordulópontjánál az új nemzedékek mintha újra felfedezték volna a számokat.

Közismert Püthagorasz vélekedése arról, hogy „minden dolog számokban képzelhető el” és, hogy „a számok vezérlik a világot”. Püthagorasz szerint a számok magukban rejtik a Világmindenség titkát. Az ezoterikusok szerint a világ keletkezése előtt az egész Világegyetemet számok határozták meg. Minden egyes szám meghatározott vibrációval bír és a mi világunkat a Világmindenség vibrációja, alakította ki. Az általános vibrációk: év, hónap, nap, óra – világunk megnyilvánulásai. A személyes vibrációk: a születési év, hónap, nap, óra, valamint az életünk konkrét dátumaihoz kapcsolódó számok. Ezek a számvibrációk közvetlenül hatnak mindnyájunkra, meghatározzák a hangulatunkat, az érzelmi válaszreakcióinkat, aktivitásunkat, viselkedésünket. Természetes, hogy sok ember azonos számokkal rendelkezik. Az ő személyes számaik egy és azonos időben vibrálnak, de mindegyikük a neki megfelelő módon használhatja fel azokat.

Miért nevezzük numerológiai pszichoanalízisnek? Ennek az összetett szónak a két része: a pszicho (lélek) és az analízis (az egész részeinek tanulmányozása) maximális pontossággal meghatározza a kutatás tárgyát és módját.

A világ megismerése az önismerettel kezdődik. Az élet harmonizálásának folyamatát, a sors, az egészség javítását a világ lelkiállapotának, az ember tudatának javításával kell elkezdeni. A zavart, összeszűkült, elsötétült tudat, az el nem fogadás, az önismeret hiánya mindig degradációhoz és megsemmisüléshez vezeti az embert betegségek, szerencsétlenség és különböző sorsproblémák által. A Földön, az anyagi világban, – ahol a fizikai test halála teljesen természetes, mint ahogy természetes az emberi lélek halhatatlansága – az élet egy Iskola, ahova időnként eljövünk egy kis időre elhagyva igazi Otthonunkat. Bennünk az Otthon gyakran a léleknek azzal a földöntúli elvágyódásának érzésével nyilvánul meg, amely időnként minden embernél előjön, még a jólétben lévőknél is.

Ismert dolog, hogy a hétköznapi lélek számára a Földön négy korszakon belül van lehetőség testet ölteni és egy évezredben átlagban 15-ször lehet megszületni. Amikor a Földre jön az emberi lélek, meghatározott életfeladatokat kap, mindenekelőtt leckét a dualizmusról, leckét a világ olyannak való elfogadásáról amilyen. Az ember él, figyel, kapcsolatokat tart fenn, megismeri önmagát, a világot, eközben a saját hibáin (sajnos gyakrabban, mint a más hibáin) tanulja meg, a helyes gondolkodás logikáját. A helytelen gondolkodás, a nem tudatos viselkedés, a fékezhetetlen emóciók korrekciója a mindennapi életben rossz érzések, különböző helyzetek, kellemetlenségek, problémák, kudarcok, betegségek formájában nyilvánul meg.

Az emberiség élettörténete tele van rejtéllyel, meglepetéssel: a boldogság és a szomorúság percei, betegségek és életdrámák követik egymást. Örülünk és szomorkodunk, létrehozunk nagyszerű dolgokat és létrehozunk rút dolgokat, valamit felépítünk, valamit meggondolatlanul lerombolunk, néha eltölt minket a büszkéség néha pedig reménytelenül elégedetlenek vagyunk önmagunkkal. Tévelygések évei, szerencsétlenségünk bűnbakjának keresése, néha váratlan felismerések, amelyek révén megértjük életutunk értelmét – mindez elmúlik, és a legbátrabbak és legcéltudatosabbak értékes ajándékként rátalálnak a Hitre, a Reményre és a Szeretetre.

A világon semmi sincs, ami véletlen lenne. Amit véletlen eseménynek gondolunk, annak is van valamilyen számunkra rejtett oka. Azok a körülmények, amelybe az ember megszületése után kerül, a szülőktől kapott családi név, keresztnév nem véletlen dolgok. Minden az emberekkel kapcsolatos információ „be van jegyezve” a Föld Egregorjának „égi” adatbankjában, ahonnan az ember a segítséget és a támogatást kapja. Bárminek adunk is nevet, még ha első látásra véletlenek is tűnik, valójában nem az, nem tisztán az elménk intellektuális aktusa vagy fantáziánk eredménye ez. Minden megnevezésben, névben tükröződik a megnevezendő objektum lényégének mély érzékelése. Sőt, bátran mondhatjuk, hogy bármely nyelv bármelyik szavával eredetileg az azon a nyelven beszélők a megnevezett dolog által keltett érzést és a dolog szellemét tükrözték. Egyetlen egy szó sem jött létre csak úgy. A hang érzékelése mindig az archetípus szintjéről jön – a mi lényünk tudattalan szférájából. Amikor az ember megszületik, kialakult energetikai potenciállal rendelkezik, amelyet kozmoplanetáris tényezők határoznak meg. Ez a potenciál meghatározott követelményeket, meghatározott lehetőségeket valamint azok megvalósításának módjait biztosítja.

Mint embernek két minőségünk van: a Lényegünk (a Valónk) és a Személyiségünk. A Lényegünk (a Valónk) spirituális szubsztancia, az asztrális testünk, a születési dátum kódjával rendelkező spirituális tűz. A születési dátum meghatározza Valónknak az adott testetöltésbe való belépését. A Valónk elkötelezett a fejlődésre minden testetöltéskor. A Személység individuális szubsztancia (Ego), amelynek a fejlődésre szánt időszaka az adott megtestesülés. Amikor a szülők meghatározott nevet adnak az újszülöttnek, az ezzel együtt megkapja megtestesülése Célját is. Néha az emberek kapnak második nevet is, ami az életmódját vagy az élethez való alkalmazkodását határozza meg. A családi név azt a védelmet határozza meg, amelyet az ember Egregor vibrációja formájában kap.

A numerológiai ismeretek, beleértve Püthagorasz négyzetét is, lehetőséget adnak arra, hogy meglássuk és felismerjük mély valónkat, a sorsunkat mozgató rejtett erőinket, megfelelően értékeljük önmagunkat és hozzátartozóinkat, megtanuljuk a helyes együttműködést a többi emberrel, megismerjük a ránk ható rezgések hatását. A numerológia segít jellemünk vonásainak megismerésében; kivételes lehetőséget ad arra, hogy kívülről – pontosabban: különböző irányokból – lássuk magunkat. A numerológia kulcsot ad a rejtett tehetség feltárásához. Azért érkezünk ebbe a világba, hogy fejlődjünk és tökéletesedjünk. Az Önismeret a siker és a belső szabadság megismerésének egyetlen kulcsa. Miután sokoldalúan tájékozottak leszünk a magunk gyengeségeiről és erősségeiről, helyes és harmonikus irányba rendezhetjük viszonyulásunkat bármilyen élethelyzethez. Ez lehetővé teszi, hogy tökéletesítsük az erőnket, megszabaduljunk a lustaságtól, a gyarlóságtól, az akaratgyengeségtől és a felelőtlenségtől.

A belső utunk azzal kezdődik, hogy rá akarunk lépni erre a belső útra. Az az ember, aki ráébred a tudatlanságára, felismeri, hogy minden belőle indul és hozzá tér vissza. A numerológia filozófiai aspektusa az életbölcsesség megtalálásából áll és feltételezi a gondolkodás meghatározott módját és a megismerés rendszerezettségét. Azok, akik komolyan tanulják a numerológiát, azok megtanulnak szembenézni az igazsággal, nem félni a nehézségektől, megtanulják, hogy adekvátak és sikeresek legyenek minden élethelyzetben.

Vélemény, hozzászólás?